Individanpassade läkemedelsbehandlingar

Möjligheten att kunna individanpassade läkemedelsbehandlingar förändrar just nu läkemedelsforskningen. Idag kan patienter få behandlingar som är specifika för just dem. På AstraZeneca arbetar vi varje dag med att utveckla området. Vi kombinerar branschledande expertis inom diagnostiska tester med laboratorieforskning inom molekylär diagnostik, vävnadsdiagnostik, avbildningsteknik och protein-biomarkörer.

Individanpassade läkemedelsbehandlingar tar sitt avstamp i förståelsen för själva biologin av sjukdomen. För att veta vilka patienter som mest kan dra nytta av behandlingen, identifierar man biomarkörer i kroppen och utvecklar så kallade ”Companion diagnostics”, diagnostiska test som tas fram tillsammans med läkemedlen. Läkare kan använda dessa tester för att identifiera vilka patienter som troligtvis kommer att svara på en viss behandling.

Mer än 80% procent av AstraZenecas nuvarande forskningsportfölj utgår ifrån de parametrar som individanpassade läkemedelsbehandlingar erbjuder. Inom de kommande åtta åren väntas ca 50 av våra läkemedel ha tillhörande diagnostiska tester. Vi arbetar med dedikerade partners som tar fram dessa tester.

 

”Just samarbete är väldigt viktigt inom individanpassade läkemedelsbehandlingar. AstraZeneca letar efter biomarkörer hos patienter under hela utvecklingsfasen av ett läkemedel, från tidig forskning till marknadsgodkännande. Genom samarbete med externa företag som erbjuder expertis och har avancerad teknologi inom diagnostik, kan vi ta fram verktyg för `Companion diagnostics´. Verktygen kan sedan hjälpa sjukvårdspersonal att ta rätt beslut om behandling”.

Maria Orr Oncology Franchise Leader, IMED Personalised Healthcare and Biomarkers, AstraZeneca

PromoMats: SE-2676-11-2017-AZ