Årets julklapp till våra medarbetare

- stöd till utsatta barn, SOS Barnbyar i Togo

 

Vi fortsätter traditionen med att hjälpa utsatta barn genom att stödja SOS Barnbyar i stället för att köpa traditionella julklappar  till våra medarbetare. I år har vi donerat pengar till SOS barnby i Atakpamé, Togo. Med hjälp av AstraZenecas bidrag har barn i regionen fått ökad tillgång sjukvård, utbildning och en fosterfamilj att dela sin vardag med.


SOS Barnbyars projekt i Atakpamé startades för två år sedan. Regionen i Togo har varit extremt utsatt de senaste åren, och ofta är det barnen som far mest illa. Befolkningen i Atakpamé utgörs dessutom av en väldigt stor andel barn och ungdomar, mer än 62 procent är under 20 år. SOS inledde sitt arbete i Atakpamé eftersom området i södra Togo ofta drabbas av kraftiga översvämningar, vilket gjorde många familjer hemlösa och försatte barn i socialt utanförskap. Situationen försvårade också möjligheten att ge unga vård för vanliga sjukdomar som malaria, tuberkulos och parasiter. 

Som huvudparter till SOS Barnbyar bidrar AstraZeneca till att utsatta barn får ökade förutsättningar till ett hälsosamt liv och en möjlighet att förverkliga sina drömmar. Barnbyn i Atakpamé är den senaste i raden av projekt som vi valt att stötta de senaste åren.

 


En familj att leva med  

SOS inledde sitt arbete i Atakpamé under 2017 med att etablera och utbilda fosterfamiljer. Under 2018 stod de första familjerna redo att ta emot sina nya familjemedlemmar. Detta ger utsatta barn en tryggare hemmiljö, men även en bättre möjlighet att hantera trauman och övervinna sjukdomar.

Två personer som blivit fosterföräldrar i Atakpamé är Pamazi och hans fru Koumodè, som nyligen blivit klara med den utbildning som krävs för att börja arbeta som fosterföräldrar inom SOS Barnbyars verksamhet. Utöver sina två biologiska barn kommer de nu att välkomna nya personer till sitt hem.

Min uppgift blir att ta hand om barn som utsatts för våld och övergrepp som om de vore mina egna. Att försörja dem och se till deras behov, så att de får en lika fin uppväxt som mina egna barn”, säger Pamazi.

 

Foto: Peter Kaeser 

Foto: Peter Kaeser 

En hållbar by för en trygg framtid

Barnbyn i Atakpamé är även ett omfattande infrastrukturprojekt. Förra året uppfördes byggnader i områdena Kamina, Afeye Kpota och Awoyo, som tillsammans utgör en större integrerad barnby där SOS bedriver sin verksamhet. Förutom hus att bo i, byggdes även lekparker och en förskola upp. Byn har dessutom ett utpräglat miljötänk. På flera större hus har solpaneler monterats för att göra byn mer självförsörjande. Under 2018 rekryterades även den personal som behövs för att byn ska fungera, däribland en koordinator för alternativ vård, en psykolog, en socialarbetare, två chaufförer, en tekniker och en administrationschef.

Genom att bygga en hållbar och välfungerande by ger SOS barn och ungdomar i området en bättre chans att få växa upp i en trygg miljö. 

Fakta om AstraZenecas bidrag till SOS Barnbyar

Sedan 2005 har AstraZeneca i Sveriges bidrag till SOS Barnbyar bland annat gått till; uppbyggnaden och driften av tre familjehus i Ukraina och ett i Centralafrikanska Republiken, uppbyggnaden och driften av två fullt utrustade medicinkliniker, en i Centralafrikanska republiken och en i Burundi. För oss är det viktigt att vi agerar som ett ansvarsfullt företag och vi fokuserar våra samhällsinsatser på att främja och förbättra ungas hälsa världen över. Genom AstraZeneca Young Health Programme samarbetar vi med ideella organisationer i de länder vi har verksamhet.

Fakta om Togo:

Officiellt namn

République togolaise / Republiken Togo

Antal invånare

7 352 000 (2018)

Förväntad livslängd

65,4 år (2017)

Huvudstad                     

Lomé, 839 566 invånare (2010)

Statsskick

Presidentiell republik


Republiken Togo är ett relativt litet land i Västafrika med en väldigt ung befolkning
. Mer än 40 procent av invånarna är yngre än 14 år, och medianåldern är 19,8 år (att jämföra med 40,8 år i Sverige). Atakpamé är den största regionen i Togo, och drabbas ofta av översvämningar. Detta har bland annat lett till försämrade försörjningsmöjligheter och en begränsad sjukvård, men även till att familjer förlorat sina hem och att barn hamnar i socialt utanförskap.

SOS Barnbyars arbete för att förverkliga FN’s mål för hållbart arbete

2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att åtgärda klimatkrisen i världen till år 2030. SOS Barnbyars verksamheter jobbar mot alla målen med en extra tydlig koppling till mål 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17. Vi som givare är bland annat med och stödjer mål 1 och 3.

PromoMats SE-4535-12-18-AZ