AstraZenecas bilpark byts ut till gröna bilar

Nu byter AstraZeneca ut sin bilpark i Sverige till el- och plug-in-hybridsbilar. Målet är att halvera koldioxidutsläppet på fyra år.

Att värna om miljön är en av de tre pelarna i AstraZenecas hållbarhetsstrategi, tillsammans med tillgång till hälso- och sjukvård och etik & transparens. För oss är det viktigt att arbeta hållbart. Därför arbetar vi forskningsbaserat med att kontinuerligt hantera vår miljöpåverkan i alla delar av verksamheten.

- Det här är framtiden och vi är glada över att gå före med ett gott exempel i den globala övergången till en mer miljövänlig bilpark

Katarina Ageborg EVP Sustainability and Chief Compliance Officer på AstraZeneca

Ambitiösa mål

Målet med förändringen av bilparken är att minska vårt genomsnittliga koldioxidutsläpp från 118 gram CO2/km 2016 till 60 gram CO2/km år 2020, vilket kommer ge oss en av de mest miljövänliga bilparkerna i branschen. I jämförelse ligger EU-målet 2021 om 95 gram CO2/km.

- Informationsdagar har hållits för medarbetarna på våra anläggningar i Södertälje och Göteborg för att ge alla på AstraZeneca i Sverige en chans att lära sig mer om el- och plug-in-hybridbilar. Intresset har varit jättestort.

Andreas Holmgren Projektledare för den nya gröna bilparken på AstraZeneca

PromoMats SE-2520-10-2017-AZ