AstraZeneca i samarbete med University of Oxford kring utvecklingen av ett potentiellt vaccin mot COVID-19

I slutet av april 2020 meddelade AstraZeneca att man avsåg samarbeta med University of Oxford kring ett möjligt vaccin mot COVID-19. Den överenskommelsen har nu slutgiltigt bekräftats och redan nu görs kliniska prövningar på det potentiella vaccinet.
 

I dessa prövningar studerar man säkerhet och effekt inledningsvis hos friska frivilliga personer i åldrarna 18 till 55 år. Samtidigt arbetar AstraZeneca med att utveckla sin kapacitet för vaccinproduktion.

 
AstraZeneca har fått stöd med mer än 1 miljard dollar från US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

Dessutom samarbetar AstraZeneca med internationella organisationer som Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi the Vaccine Alliance och World Health Organization (WHO) och Serum Institute of India (SII).
 

Promomats nr : SE-6796-06-20-AZ