AstraZeneca donerar 300 000 ansiktsmasker till svensk sjukvård

Donationen som nu kommer svensk sjukvård till godo är en del av AstraZenecas globala donation om 9 miljoner ansiktsmasker för att underlätta sjukvårdens hantering av COVID-19
 

300 000 ansiktsmasker har överlämnats till Socialstyrelsen i Sverige som en del av AstraZenecas globala donation om nio miljoner ansiktsmasker för att stödja sjukvårdspersonal runt om i världen som hanterar den globala COVID-19 pandemin.

”Sverige hjälps åt för att hantera smittspridningen. Alla bidrag är viktiga och AstraZenecas donation av 300 000 ansiktsmasker till Socialstyrelsen kommer till nytta i landets kommuner och regioner, säger Näringsminister Ibrahim Baylan.

AstraZeneca har samarbetat med World Economic Forums COVID Action Platform, en plattform som skapats med stöd av World Health Organisation (WHO), kring att identifiera länder som har störst behov av hjälp. Alla 9 miljoner masker har nu nått hälso- och sjukvården i 50 länder över hela världen.

Våra tankar finns hos dem som drabbats av denna globala pandemi och hos de tappra människor som arbetar inom sjukvården för att ta hand om dem. Som företag har vi prioriterat att samarbeta med internationella hälsomyndigheter och andra för att dela vår vetenskapliga kunskap och expertis, säger Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef.

I Sverige har AstraZeneca utöver ansiktsmasker även bidragit med egenproducerad handsprit, lånat ut utrustning för blodgasanalys till vården och donerat overhead-plast till samarbetspartners som producerar visir för svensk hälsovård. AstraZeneca har öppnat upp för volontärarbete för sina medarbetare, både de med hälso-sjukvårdsutbildning och de som inte har detta. Vi har också donerat ett antal begagnade, men fullt funktionella iPhones för användning i äldrevården och hemtjänsten.
 

SE-6675-05-20-AZ