AstraZeneca & COVID-19

Med anledning av utbrottet av COVID-19 agerar AstraZeneca i överensstämmelse med våra värderingar; vi följer vetenskapen och sätter patienterna först. Våra prioriteringar är i nuläget att säkerställa fortsatt leverans av våra läkemedel till patienter samt att skydda hälsa och välbefinnande hos våra anställda och i de samhällen där vi verkar.
 

Vår leveranskedja för läkemedel är robust och vi fortsätter att övervaka situationen noggrant. Vårt strikta kvalitetsstyrningssystem garanterar alltid våra läkemedels säkerhet, kvalitet och effektivitet.

I egenskap av ett vetenskapsstyrt läkemedelsföretag är vår kliniska forskning avgörande för utvecklingen av innovativa nya läkemedel, och vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa kontinuitet och mildra effekter av det nya coronaviruset på våra forsknings- och utvecklingsprogram.

För att skydda hälsan och välbefinnandet hos våra 70 000 anställda runt om i världen och de samhällen där vi verkar har vi genomfört tillfälliga åtgärder för att minska risken för infektionsspridning. Dessa inkluderar utnyttjande av digital teknik för att stödja hemarbete samt begränsningar i affärsresor, externa möten och besökare till AstraZenecas anläggningar. Våra riktlinjer är anpassade till lokala myndigheters riktlinjer.

AstraZeneca samarbetar med internationella hälsomyndigheter och regeringar som svar på utbrottet. Vi har tillhandahållit vår vetenskapliga och tekniska expertis till myndigheter inklusive Världshälsoorganisationen (WHO) och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Genom vår vetenskapliga expertis inom infektionssjukdomar och teknik för upptäckt av antikroppar har vi snabbt mobiliserat våra forskningsinsatser inom området.

 

Promomats: SE-6449-03-20-AZ