OnDosis, nytt Life Science företag i AstraZenecas BioVentureHub

En nytt företag, baserad på innovativ teknik utvecklad av AstraZeneca, tar plats i bolagets BioVentureHub i Göteborg. OnDosis, som företaget heter, kommer arbeta med att ta fram en smart digital plattform som kopplar ihop läkemedel och digitala hjälpmedel för att förenkla dosering och personanpassa administrering av läkemedel. Innovationen bakom OnDosis har utvecklats under ett antal år av AstraZenecas pharmaceutical technology and development team.

OnDosis är en del av AstraZenecas så kallade “Spin Out”-projekt; ett samarbete med Vinnova som går ut på att nya bolag startas för att utveckla innovationer som etablerade bolag av olika anledningar valt att inte gå vidare med. AstraZeneca och GU Ventures har grundat OnDosis tillsammans med Martin Olovsson, som också blir VD för företaget.

- "För ett stort antal patienter är det en utmaning att svälja sina läkemedel och följa doseringen. Dessutom finns det en allt mer uppmärksammad risk för missbruk av vissa mediciner. Och i framtiden ställs krav på allt mer individualiserad behandling. Detta är några av de aktuella frågorna vi vill ta itu med via OnDosis. Plattformen skräddarsyr hjälp med dosering och använder mobil teknik i en spännande kombination som kan skapa ett paradigmskifte för behandlingar inom flera sjukdomsområden”, säger VD Martin Olovsson.

 

VD Martin Olovsson

 

PromoMats SE-2520-10-2017-AZ