DNA Damage Response, ett nytt mål inom cancerbehandling

Vad är DNA Damage Response och varför är det så viktigt?

Hämning av DDR är en ny innovativ cancerplattform som kan revolutionera behandlingen av cancer. Man utnyttjar defekter i reparationen av DNA-skador, som är specifika för cancerceller, och dödar dem samtidigt som man skonar normala celler.AstraZeneca är pionjärer inom detta nya behandlingsparadigm.

Forskningen bakom hämning av DNA Damage Response

Varje dag uppstår tusentals skador på vårt DNA, dels av naturliga orsaker eller på grund av externa faktorer. Om dessa DNA-skador inte repareras kan de så småningom leda till cancer.1 Kroppen har utvecklat system för att skydda cellerna från DNA-skador, något som kallas DNA Damage Response (DDR).1

Ett bristfälligt system hjälper cancern att utvecklas genom att det inte stoppar mutationer som kan främja okontrollerad celltillväxt.2 Cancerceller med defekt DDR förlitar sig på kvarvarande ”backupsystem” för reparation av DNA-skadorna.1

Vid hämning av DNA Damage Response utnyttjar man dessa defekter genom att blockera de kvarvarande reparationssystemen cancercellerna förlitar sig på för att överleva, vilket i sin tur leder till att de dör. Friska celler är inte sårbara för den här typen av behandling.1

Vad vi jobbar på

AstraZeneca är inriktade på att forska kring potentialen i hämning av DDR inom ett antal olika tumörtyper. Vi har för närvarande fem substanser vi undersöker i kliniska studier. Verkningsmekanismen för hämning av DDR innebär att de kan kombineras med andra hämmare av DDR, immunterapier och riktade behandlingar.

Referenser

1. O’Connor M, ‘Targeting The DNA Damage Response In Cancer’ (2015) 60 Molecular Cell
2. Jackson S and Bartek J, ‘The DNA-Damage Response In Human Biology And Disease’ (2009) 461 Nature

 

PromoMats: SE-2271-08-2017-AZ