DNA Damage Response, ett nytt mål inom cancerbehandling

Vad är DNA Damage Response och varför är det så viktigt?

Hämning av DDR är en ny innovativ cancerplattform som kan revolutionera behandlingen av cancer. Man utnyttjar defekter i reparationen av DNA-skador, som är specifika för cancerceller, och dödar dem samtidigt som man skonar normala celler.AstraZeneca är pionjärer inom detta nya behandlingsparadigm.

Forskningen bakom hämning av DNA Damage Response

Varje dag uppstår tusentals skador på vårt DNA, dels av naturliga orsaker eller på grund av externa faktorer. Om dessa DNA-skador inte repareras kan de så småningom leda till cancer.1 Kroppen har utvecklat system för att skydda cellerna från DNA-skador, något som kallas DNA Damage Response (DDR).1

Ett bristfälligt system hjälper cancern att utvecklas genom att det inte stoppar mutationer som kan främja okontrollerad celltillväxt.2 Cancerceller med defekt DDR förlitar sig på kvarvarande ”backupsystem” för reparation av DNA-skadorna.1

Vid hämning av DNA Damage Response utnyttjar man dessa defekter genom att blockera de kvarvarande reparationssystemen cancercellerna förlitar sig på för att överleva, vilket i sin tur leder till att de dör. Friska celler är inte sårbara för den här typen av behandling.1

Vad vi jobbar på

DDR är en av AstraZenecas fyra nyckelplattformar inom onkologi, förutom immunokonologi (IO), antikroppskonjugat och drivkrafter och resistensmekanismer hos tumörer.

På AstraZeneca arbetar tvärfunktionella grupper för att förbättra vår förståelse av DDR: s roll i cancer, för att driva utvecklingen av riktade DDR-terapier, åtföljd av diagnostik för att möjliggöra precisionsmedicin.


Vi är fast beslutna att fortsätta undersöka potentiella DDR-mål och att utnyttja potentialen för denna vetenskap för att gynna patienter.

 

Referenser

1. O’Connor M, ‘Targeting The DNA Damage Response In Cancer’ (2015) 60 Molecular Cell
2. Jackson S and Bartek J, ‘The DNA-Damage Response In Human Biology And Disease’ (2009) 461 Nature

 

PromoMats: SE-4237-08-19-AZ