- Bris gör ett viktigt jobb

Fler och fler svenska barn mår dåligt psykiskt. Förra året ökade antalet kontakter till barnrättsorganisationen Bris och deras berättelser handlar i nästan hälften av fallen om ångest, nedstämdhet, depression, självskadebeteende eller suicidala tankar.

Nyligen lanserade Bris kampanjen #psykbryt, som vi på AstraZeneca uppmärksammar i vår roll som huvudsponsor för Bris.

- Bris gör ett viktigt och imponerande jobb för att stödja barns psykiska hälsa och rättigheter. Deras hjälplinje, chatt, kampanjer och politiska arbete gör skillnad. Vi är stolta över att stödja Bris, säger Jan-Olof Jacke, VD för AstraZeneca AB.

Bris ger barn och unga i Sverige möjlighet att anonymt maila, chatta eller ringa en rådgivare för hjälp. Under förra året hade Bris kontakt med 27 000 barn och unga genom sina rådgivningssamtal. 

Kampanjen #psykbryt som nyligen lanserades, är ett upprop för:

·         Lika vård i alla landsting

·         Större anslag till forskning om psykisk ohälsa

·         Att varje självmord av ett barn ska utredas

 

Vi på AstraZeneca har sedan länge genom vårt så kallade Young Health Program fokuserat på att förbättra psykisk hälsa och känslomässigt välbefinnande bland ungdomar genom partnerskap med ideella organisationer. I Sverige stödjer vi de ideella organisationerna Bris, Mentor och Volontärbyrån genom programmet.

Det ekonomiska stödet från AstraZeneca hjälper Bris att fortsätta sitt viktiga arbete för barn inom några viktiga områden:

Stödhelger för familjer i kris efter att en förälder har begått självmord.

Att förlora en närstående i ett självmord är kanske bland de mest traumatiska man kan uppleva som barn. Frågorna blir många och sorgen ofta svår att komma över. Psykisk ohälsa och självmord är fortfarande tabu i samhället, vilket har stora konsekvenser för de efterlevande familjemedlemmarna. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sina liv. Det betyder att mellan 10 000 och 15 000 släktingar årligen lider av sorgen efter att ha förlorat en familjemedlem. Att prata om sorgen med personer som har liknande erfarenheter kan hjälpa mycket. Stödhelgerna är mycket uppskattade av deltagarna och leds av utbildade kuratorer.

Förebygga psykisk ohälsa hos unga

I Sverige har psykisk ohälsa ökat bland barn och unga sedan 1980-talet. Trots detta är det ett område som är underfinansierat. Ett växande antal svenska barn rapporterar att de känner sig osäkra och behöver en tillförlitlig vuxen att vända sig till. Bris erbjuder professionella psykologer, via chatt och telefon.

Bris’ politiska arbete för barns rättigheter

Bris är engagerad i internationellt och svenskt politiskt arbete, via kampanjer, rapporter, och debattartiklar för barns rättigheter. De samarbetar med den svenska regeringen, internationella nätverket för barns hjälplinjer och med många andra.

 

Magnus Jägerskog, Bris Generalsekreterare på besök hos AstraZeneca i Göteborg.

 

Vill du ha mer information om AstraZenecas Young Health Program och vad vi gör inom programmet hittar du det här.

Mer information om Bris’ arbete hittar du här. www.bris.se

 

PromoMats: SE-1990-05-17-AZ