För dig som student

En väg till forskningens värld

Här får du som student information om vilka olika möjligheter och utmaningar AstraZeneca har att erbjuda.

Här kan du bland annat läsa om när och hur du söker sommarjobb, hitta lediga examensarbeten och också läsa om vad vi gör för att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos skolungdom.

För dig som ska söka till gymnasiet

Mälardalens Tekniska Gymnasium är ett unikt samarbete mellan AstraZeneca, Scania och samarbetspartnern Telge med yrkesutbildningar och högskoleförberedande teknikprogram. Eleverna erbjuds praktik och feriejobb och anställning i minst sex månader hos någon av parterna som deltar i samarbetet.

•        Mer information om Mälardalens Tekniska Gymnasium hittar du här

För dig som är gymnasiestudent

Vi ger dig som gymnasiestudent en inblick i vår verksamhet för att hjälpa dig i ditt framtida yrkesval.

Varje sommar håller vi en sommarforskarskola som är en satsning för att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga och riktar sig till ungdomar i årskurs 8 - 1an på gymnasiet. Skolan finns i Stockholm och Göteborg.

För dig som är högskolestudent

Vi vill ge dig som examensarbetare en möjlighet att utvecklas i ett stimulerande samarbete med våra medarbetare. Som examensarbetare genomför du en forskande studie tillsammans med en handledare på AstraZeneca och en handledare på ditt universitet/din högskola.

•        Information om hur vi arbetar med early talent programmes hittar du här

Trainee

Vi satsar på dig som student genom att erbjuda traineeprogram där du har möjlighet att utvecklas för din framtida karriär hos oss på AstraZeneca.