Tillgång till hälso-och sjukvård för alla

en stor och komplex global utmaningAstraZeneca utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel över hela världen.  Att hjälpa människor att få tillgång till hälso- och sjukvård står i centrum för vår verksamhet, så vi tar ett helhetsperspektiv för människors hälsa – hela vägen från förebyggande åtgärder till produktutveckling och behandling.
 

Vi arbetar med övriga i branschen och våra partners för att undanröja hindren för tillgång till hälsovård, oavsett sociala eller ekonomiska förhållanden.

En del av detta arbete går ut på att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården i låglöneländer, där priset på läkemedel inte nödvändigtvis är det enda hindret för en bra hälso-och sjukvård. För att möta de olika behoven i de olika länderna skapar vi stödprogram och kanaliserar våra investeringar - inklusive de som är inriktade på förebyggande och stärkt hälsosystem.

13,5 miljoner

utförda screenings av högt blodtryck i vårt program ”Healthy Heart Africa"

4 miljoner

barn och ungdomar har nåtts av vårt ”Young Health Programme"

10 miljoner

patienter har dragit nytta av Access to Medicine-program

Vad vi gör

för ökad tillgång till läkemedel

PromoMats: SE-5055-04-19-AZ