Tillgång till hälso-och sjukvård för alla

en stor och komplex global utmaning

AstraZeneca utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel över hela världen. Vår ambition är att alla ska få tillgång till dessa, oavsett inkomst, ålder eller var man bor. Därför arbetar vi hårt för att öka tillgången till läkemedel, särskilt för dem som tidigare inte varit prioriterade av läkemedelsbranschen.

Ökad tillgång till läkemedel är en grundsten i vårt arbete. Vår kärnverksamhet ger redan många människor tillgång till våra läkemedel, men vi arbetar också för att göra det enklare för människor att ha råd med dem. En del av detta arbete går ut på att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården i låglöneländer, där priset på läkemedel inte nödvändigtvis är det enda hindret för en bra hälso-och sjukvård.

Vi är övertygade om att vi kan göra störst nytta när vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det krävs också en gemensam global satsning som involverar alla aktörer för att vi ska kunna nå hållbara framsteg i hela världen. Många av våra aktiviteter bygger därför på samarbeten med ett stort antal partners.


5,7 miljoner

människor har fått möjlighet till utbildning, screening och behandling av högt blodtryck genom Healthy Heart Africa programmet

Lanserat

Healthy Lung Asia på nio marknader i Asien

9 miljoner

patienter har dragit nytta av Access to Medicine programVad vi gör 


Överkomliga priser

Under 2014 nådde vi ut till 2,7 miljoner patienter med våra program för ökad tillgänglighet tillläkemedel. För närvarande har vi tillgänglighetsprogram i över 20 länder i Latinamerika,Mellanöstern, Afrika samt Asien och Stillahavsområdet. I Brasilien ger vårt Faz Bem (Göra gott)-program patienterna rabatter på våra läkemedel och erbjuder information om sjukdomar, behandlingar och en hälsosam livsstil. 2014 nådde Faz Bem-programmet ut till 1,7 miljoner människor, en ökning på 18 procent sedan 2013.

Young Health Programme

Uppskattningsvis 38 miljoner människor dör varje år av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. I de flesta regioner har icke smittsamma sjukdomar blivit den ledande orsaken till dödsfall och handikapp, och antalet dödsfall ökar, i synnerhet i låg- och medelinkomstländer.

AstraZenecas Young Health Programme (YHP) lanserades 2010. Med ett unikt fokus på unga vill vi förebygga de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna som diabetes typ 2, cancer, hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

Läs gärna mer om Young Health Programme här

Healthy Heart Africa

Healthy Heart Africa är ett nytt initiativ som lanserades i oktober 2014. Programmet syftar till att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten om symtomen och riskerna med högt blodtryck. Programmet erbjuder utbildning, screening, kostrådgivning och blodtryckskontroll.

Högt blodtryck är en ofta förbisedd sjukdom där patienten löper stor risk att utveckla andra, allvarligare kardiovaskulära sjukdomar, som kranskärlssjukdom eller stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck (46 %), och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika är relaterade till sjukdomen. 

Läs mer om Healthy Heart Africa här 

PromoMats:SE-2508-10-2017-AZ