Tillgång till hälso-och sjukvård för alla

en stor och komplex global utmaningAstraZeneca utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel över hela världen.  Att hjälpa människor att få tillgång till hälso- och sjukvård står i centrum för vår verksamhet, så vi tar ett helhetsperspektiv för människors hälsa – hela vägen från förebyggande åtgärder till produktutveckling och behandling.

Vi arbetar med övriga i branschen och våra partners för att undanröja hindren för tillgång till hälsovård, oavsett sociala eller ekonomiska förhållanden.

En del av detta arbete går ut på att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården i låglöneländer, där priset på läkemedel inte nödvändigtvis är det enda hindret för en bra hälso-och sjukvård. För att möta de olika behoven i de olika länderna skapar vi stödprogram och kanaliserar våra investeringar - inklusive de som är inriktade på förebyggande och stärkt hälsosystem.

5,7 miljoner

människor har fått möjlighet till utbildning, screening och behandling av högt blodtryck genom Healthy Heart Africa programmet

Lanserat

Healthy Lung Asia på nio marknader i Asien

9 miljoner

patienter har dragit nytta av Access to Medicine program

Vad vi gör

för ökad tillgång till läkemedel

PromoMats: SE-5055-04-19-AZ