Tillgång till hälso-och sjukvård för alla

en stor och komplex global utmaningAstraZeneca utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel över hela världen.  Att hjälpa människor att få tillgång till hälso- och sjukvård står i centrum för vår verksamhet, så vi tar ett helhetsperspektiv för människors hälsa – hela vägen från förebyggande åtgärder till produktutveckling och behandling.
 

Vi arbetar med övriga i branschen och våra partners för att undanröja hindren för tillgång till hälsovård, oavsett sociala eller ekonomiska förhållanden.

En del av detta arbete går ut på att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården i låglöneländer, där priset på läkemedel inte nödvändigtvis är det enda hindret för en bra hälso-och sjukvård. För att möta de olika behoven i de olika länderna skapar vi stödprogram och kanaliserar våra investeringar - inklusive de som är inriktade på förebyggande och stärkt hälsosystem.

Att öka tillgången till hälso- och sjukvård är en mångfacetterad process. För att nå våra målsättningar har vi definierat fem huvudområden för vårt arbete:

  • Förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar
  • Ansvarsfull forskning och utveckling
  • Investeringar i lokala hälsosystem
  • Miljöns påverkan på hälsa
  • Tillgänglighet och överkomliga priser på läkemedel


Läs gärna mer på AstraZeneca.com

132 000+

hälso- och sjukvårdspersonal har utbildats inom våra Access to healthcare program som bedrivs i olika länder

25+ miljoner

människor har dragit nytta av våra program som stöttar lokala hälsosystem runt om i världen

Vad vi gör

för ökad tillgång till läkemedel

SE-8501-05-21-AZ