Naturvetenskap och Teknik

Vi vill uppmuntra ungdomar att intressera sig för naturvetenskap

Här hittar du några exempel på våra samarbeten för att uppmuntra ungas intresse för naturvetenskap och teknik i syfte att inspirera nästa generations forskare.


AstraZenecas sommarforskarskola

Varje sommar genomförs den populära sommarforskarskolan under två veckor i Stockholm, på KTH, och i Göteborg, på Göteborgs universitet, för elever som har gått ut årskurs 8, 9 eller 1 på gymnasiet. Utgångspunkt är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i universitetslaborationssalar. Syftet med dessa två veckor är att stimulera intresset bland eleverna inom det tekniska och naturvetenskapliga området och att skapa mötesplatser mellan skola och yrkesliv. Sommarforskarskolan drivs av Förbundet Unga Forskare och handledarna är elever från universitet och högskolor med forskningsinriktning, vilka många själva deltagit och fått sitt forskarintresse via sommarskolan.

Mer information om sommarforskarskolan hittar du här

Science centers

Vi samarbetar med Vetenskapens hus i StockholmTom Tits experiment i Södertälje och Universeum i Göteborg. Dessa centers är en mötesplats för många barn, ungdomar, föräldrar och lärare och introducerar vetenskap på ett spännande och roligt sätt.

Teknikgymnasiet i Södertälje

Mälardalens Tekniska Gymnasium är ett unikt samarbete mellan AstraZeneca, Scania och samarbetspartnern Telge med yrkesutbildningar och högskoleförberedande teknikprogram. Eleverna erbjuds praktik och feriejobb och anställning i minst sex månader hos någon av parterna som deltar i samarbetet.

Det primära syftet med satsningen är att genom utbildning hitta yrkesskickliga medarbetare som vi som företag behöver för vår framtida utveckling. Inom svensk exportindustri spelar medarbetarnas kunnande en avgörande roll för den kvalitet vi levererar.

Skolan har också ett uppdrag i ett större perspektiv – Sverige har kunnat bygga upp en rad företag med bra teknik och hög kvalitet signerad tusentals skickliga och hängivna tekniker och ingenjörer. Flera av företagen blev världsberömda och ger fortfarande Sverige en stark ekonomi, som är själva grunden till vår välfärd. Vi behöver fler duktiga tekniker och ingenjörer som kan vara med att både tillverka framtidens produkter och kanske rent av konstruera dem.

Södertälje Science Park

På AstraZeneca är samarbete nyckeln till framgång. På varje plats i världen där vi är verksamma vill vi bidra till utvecklingen i området. Ett sådant exempel är Södertälje Science Park , som AstraZeneca bildade tillsammans med Södertälje kommun, Scania, Acturum och KTH.

Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning. Målet är att ta fram hållbara produktionsflöden, med fokus på
produkter och tjänster. I miljön samsas forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, specialister, kreatörer och politiker för att skapa hållbara idéer för framtiden.

Fler exempel på samarbeten

De drygt 7000 medlemmarna i Förbundet Unga Forskare har intresset för forskning gemensamt. Förbundet har funnits sedan 1970-talet, med syftet att skapa engagemang inom naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige. AstraZeneca stödjer förbundets verksamhet och bidrar också vid olika aktiviteter.

Vi stöttar Research Academy for Young Scientists som erbjuder ett tjugotal unga talanger inom naturvetenskap och teknik att delta i en sommarforskarskola. Målet är att de tidigt ska nå sin fulla potential som ledare för forskning.

SE-8499 -05-21-AZ