Grymt fett

Hur fungerar en tonårshjärna?

Tonåringar kan i ena stunden vara fullt resonabla och förståndiga vuxna, och i den andra galet risktagande. I filmserien Grymt Fett förklaras forskningen om tonårshjärnan på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt. Forskningen presenteras utifrån fem teman

 Sömnen                Kompisar och familj             Kicken – om belöningar

 Känslor                 Lärandet

Med filmserien vill vi väcka intresset för och sprida kunskap om hur tonårshjärnan fungerar. Filmerna har ett neurovetenskapligt perspektiv, vilket handlar om nervsystemets byggnad och funktion i hjärnan. Det innefattar bland annat biologiska, psykologiska och kognitiva kunskaper om området.
Tanken är att filmserien ska kunna användas i biologi- och naturvetenskapsundervisningen på högstadiet och gymnasiet. Filmerna är också tillgänglig för föräldrar, andra som möter tonåringar samt tonåringarna själva. Medverkar gör framstående forskare inom området vid universitet i Sverige, Storbritannien, USA och Kina. Längre ner här på sidan kan du ta del av filmerna.


Filmerna 

Filmerna finns som en DVD serie med en tillhörande lärarhandledning som är framtagen för att ge förslag på elevövningar i klassrummet. Men den kan även inspirera till dialog och eftertanke i andra sammanhang och finns därför tillgänglig här för fri användning för till exempel idrottsklubbar, fritidsgårdar, föräldrautbildningar, diskussionklubbar m.fl.Nu även på engelska

Med den engelska versionen ”Mind Your Teens”, kan även icke svensktalande ungdomar ta del av
filmserien. Flera länder som är engagerade i AstraZenecas Young Health Programme med inriktning på ungdomars psykiska ohälsa t.ex. AZ i Canada, Korea, Portugal och UK använder också filmserien i sina respektive program.

Vill du se en engelsk textad version av filmerna klicka här.

SE-3356-04-20-AZ