Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma.

Fokus på två områden, engagemang över hela världen

Oavsett var i världen AstraZeneca finns vill vi bidra positivt till lokala samhällen där vi är verksamma. Vi samarbetar med organisationer vars verksamhet är hållbar och stämmer överens med vår egen verksamhet och våra värderingar.

I Sverige har vårt samhällsstöd fokus på två områden:

Främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa - Här samarbetar vi exempelvis med organisationer som BRIS, Mentor Sweden och Volontärbyrån.

Uppmuntra ungas intresse för naturvetenskap och teknik - Här samarbetar vi med flera så kallade Science centers, däribland Tom Tits och Universeum. Vi är också en av grundarna till Södertälje Science Park, med fokus på lokal innovation och hållbara idéer.

 

Tydlig global policy och årlig rapportering

Vi har en tydlig policy som måste följas när det gäller samhällsstöd. Du hittar information om denna och mycket mer på astrazeneca.com/sustainability

Alla länder där AstraZeneca bedriver verksamhet rapporterar varje år in i en databas viken typ av stöd som har givits. Med hjälp av databasen kan vi säkerställa att insatserna stämmer överens med vårt åtagande, att huvudsakligen stötta initiativ inom områdena hälsa, naturvetenskap och teknik.Promomats: SE-5054-04-19-AZ