Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma.

Oavsett var i världen AstraZeneca finns vill vi bidra positivt till lokala samhällen där vi är verksamma. Vi samarbetar med organisationer vars verksamhet är hållbar och stämmer överens med vår egen verksamhet och våra värderingar.

I Sverige har vårt samhällsstöd fokus på två områden:

·         Främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa

·         Uppmuntra ungas intresse för naturvetenskap och teknik

 

Ungdomars psykiska hälsa

I Sverige är det relativt vanligt med psykiska besvär under tonåren. Ungdomar beskriver symtom som stress, oro, ångest, sömnbesvär och nedstämdhet. Vi vill fokusera resurserna för samhällsstödet mot detta område genom samarbeten för förbättrad ungdomshälsa. Detta görs bland annat via den globala satsningen Young Health Programme som beskrivs nedan.

·         Läs mer om den svenska delen av "Young Health Programme"

·         Grymt fett - en film om tonårshjärnan. Läs mer om vårt engagemang i Sverige

Vi samarbetar också med lokala sportföreningar i Södertälje och Göteborg med fokus på ungdomsverksamhet. Tillsammans sätter vi upp tydliga mål för samarbetet som syftar till att främja ungdomars fysiska men framför allt mentala hälsa.

 

Ungas intresse för naturvetenskap och teknik

Vi samarbetar med andra för att uppmuntra ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Vi vill bidra med kunskap och resurser för att visa hur spännande och roligt det är med forskning i syfte att inspirera nästa generations forskare.

Läs mer om detta här

 

Tydlig global policy och årlig rapportering

Vi har en tydlig policy som måste följas när det gäller samhällsstöd. Du hittar information om denna och mycket mer på astrazeneca.com/sustainability

Alla länder där AstraZeneca bedriver verksamhet rapporterar varje år in i en databas viken typ av stöd som har givits. Med hjälp av databasen kan vi säkerställa att insatserna stämmer överens med vårt åtagande, att huvudsakligen stötta initiativ inom områdena hälsa, naturvetenskap och teknik. 

SE-1676-04-17-AZ