Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma.

Fokus på två områden, engagemang över hela världen

Oavsett var i världen AstraZeneca finns vill vi bidra positivt till lokala samhällen där vi är verksamma. Vi samarbetar med organisationer vars verksamhet är hållbar och stämmer överens med vår egen verksamhet och våra värderingar.

I Sverige har vårt samhällsstöd fokus på två områden:

Främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa - Här samarbetar vi exempelvis med organisationer som BRIS, Mentor Sweden och Volontärbyrån.

Uppmuntra ungas intresse för naturvetenskap och teknik - Här samarbetar vi med flera så kallade Science centers, däribland Tom Tits och Universeum. Vi är också en av grundarna till Södertälje Science Park, med fokus på lokal innovation och hållbara idéer. SE-8500-05-21-AZ