Omfattande investeringar för minskad klimatpåverkan

Hur vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck

Vissa delar av vår verksamhet, som exempelvis tillverkning och transport av läkemedel, avger växthusgaser, inklusive koldioxid (CO2), metan (CH4) och fluorkolväten (HFC). Även produkter i sig kan generera utsläpp. Hur läkemedel tillverkas, vilka material som används till förpackningar och hur dessa sedan återvinns, påverkar huruvida våra produkter i sin tur påverkar miljön. Vi är väl medvetna om att allt detta kan bidra till klimatförändringen. Hur arbetar vi då för att minska vår klimatpåverkan?

Vad vi gör

På AstraZeneca har vi ett vetenskapligt förhållningssätt till hållbarhet. Under 2015 satte vi vetenskapsbaserade målsättningar för minskning av växthusgasutsläpp.
 

Målsättningarna fick tidigt godkännande av ”Science Based Targets-initiative” (SBTi), ett samarbete mellan bland andra Världsnaturfonden (WWF), United Nations Global Compact (UNGC) och World Resources Institute (WRI). Godkännande innebar att våra mål var i linje med den minskning av utsläppsnivåer som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2 °C. I maj 2019 fick vi bekräftelse från SBTi att våra nuvarande målsättningar för minskade utsläpp överensstämmer med det mest ambitiösa målet i Parisavtalet, att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C.

För att uppfylla våra ambitiösa mål måste vi se till att vår affärsmässiga tillväxt inte ökar vår energiförbrukning, vattenförbrukning eller våra avfallsnivåer. Sedan 2015 har vi minskat våra växthusgasutsläpp med en tredjedel, och vår vattenförbrukning med en femtedel. Men det finns fortfarande möjlighet att arbeta snabbare och göra mer.

I början av 2020 lanserade vi ett omfattande program för att eliminera koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet till 2025, och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Programmet, Ambition Zero Carbon, är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och ger oss tydliga målsättningar för framtiden.

Läs gärna mer om Ambition Zero Carbon här


Exempel på klimat-investeringar på AstraZeneca i Sverige

Extra satsning på grön energiteknik i Göteborg

Tack vare stöd från European Innovation Council (EIC) har AstraZeneca investerat i en platsbyggd värmepump på vår forskningsanläggning i Göteborg.

Anläggningen i Göteborg har en nyckelroll i AstraZenecas arbete att ta fram nya innovativa läkemedel till patienter runt om i världen. Anläggningen ligger också i framkant av vår satsning på hållbarhet. Tillsammans med våra partners Olvondo Technology och Åbo Akademi, har vi fått stöd från Fast Track to Innovation inom EIC, vilket möjliggör ytterligare satsningar.

Tack vare ett EIC-bidrag på 2,5 miljoner euro har vi platsbyggt en värmepump speciellt avsedd för industriellt bruk med temperaturlyft som ger möjlighet till ångproduktion. Pumpen har designats av Olvondo, ett litet, men växande norskt företag inom grön energi.

En europeisk investering i innovation

EIC-pilotprojektet syftar till att stötta förstklassiga innovatörer, entreprenörer, småföretag och forskare som vill skala upp sina idéer på det internationella planet. Projektet finansieras av Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Totalt 14 projekt med 59 partners från 18 länder har tilldelats stöd, bland annat små och medelstora företag, industripartners, universitet och ideella organisationer.

Bidrar till våra globala hållbarhetsprioriteringar

På AstraZenea har vi tre centrala områden för vårt hållbarhetsarbete: tillgång till hälso- och sjukvård, miljöskydd, samt etik och transparens. I Göteborg arbetar vi aktivt för att stötta alla tre områdena och vi samarbetar med många privata och offentliga partners i detta, inklusive EU och Naturvårdsverket. Den nya värmepumpen bidrar tillsammans med våra program för avfallsåtervinning, gröna resor för våra medarbetare, projekt kring biologisk mångfald och flera andra aktiva projekt för att främja miljöskydd. Det ingår i vårt strategiska arbete att göra anläggningen i Göteborg till en av de bästa och mest hållbara forskningsanläggningarna i världen.
 

SE-8498-05-21-AZ