Övergång till förnybar energi

Hur vi uppnår målsättningen att endast köpa in förnybar energi för hela vår globala verksamhet år 2025

I början av år 2020 lanserade vi ett omfattande program för att eliminera koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet till 2025, och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Programmet, Ambition Zero Carbon, innehåller flera projekt för att vi helt ska kunna övergå till förnybara energikällor. Att utnyttja kraften i energikällor som minskar vårt klimatavtryck är en central del av vår hållbarhetsstrategi.

Vår målsättning är att endast köpa in förnybar energi för hela vår globala verksamhet år 2025. Här har AstraZeneca i Sverige fungerat som föregångsexempel. All den energi vi använder i vår svenska verksamhet kommer från förnybara källor. För att uppnå samma mål globalt har vi nu accelererat arbetet på alla våra anläggningar runt om i världen.

Globalt använder vi energi från tre källor: importerad energi från elnätet (86% år 2019) samt solceller (1%) och kraftvärmeverk (13%) på våra anläggningar och kontor. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera förnybara bränslen för våra kraftvärmeverk fram till 2025, som en del av våra åtaganden inom Ambition Zero Carbon-programmet.

AstraZenecas globala miljö-engagemang

AstraZeneca har de senaste åren gått med i några av världens främsta klimatinitiativ. Ett utav dem är ”RE100”, där flera av världens ledande företag har enats kring den gemensamma målsättningen att använda sig av 100 procent förnybar energi. Förutom RE100 är vi även med i globala initiativ för övergång till fossilfria företagsbilar (EV100) och ren uppvärmning av byggnader (EP100). Initiativen leds av organisationen the Climate Group i samarbete med Carbon Disclosure Project. AstraZeneca var det första läkemedelsbolaget att gå med i alla tre initiativ. Titta gärna på filmen nedan för att veta mer.
 

SE-8467-04-21-AZ