Extra satsning på grön energiteknik i Göteborg

Tack vare stöd från European Innovation Council (EIC)  kan AstraZeneca investera i en ny platsbyggd värmepump på vår forskningsanläggning i Göteborg.

Anläggningen  i Göteborg har en nyckelroll i AstraZenecas arbete att  ta fram nya innovativa läkemedel till patienter runt om i världen. Anläggningen ligger också i framkant av vår satsning på hållbarhet . Nu har vi tillsammans med våra partners Olvondo Technology och Åbo Akademi fått stöd från Fast Track to Innovation inom EIC, vilket möjliggör ytterligare satsningar.

Tack vare ett EIC-bidrag om 2,5 miljoner euro kan vi platsbygga en ny värmepump, speciellt avsedd för industriellt bruk med temperaturlyft som ger möjlighet till ångproduktion. Pumpen har designats av Olvondo, ett litet, men växande norskt företag inom grön energi..

Artur Gunnarsson, Associate Director, Facilities Management på AZ Göteborg:

”EU-stödet representerar en viktig och spännande möjlighet för oss. Stödet gör bland annat att vi kan nå en energianvändning som är helt baserad på energi från förnyelsebara källor i våra labb”

En europeisk investering i innovation

EIC-pilotprojektet syftar till att stötta förstklassiga innovatörer, entreprenörer, småföretag och forskare som vill skala upp sina idéer på det internationella planet. Projektet finansieras av Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Totalt 14 projekt med 59 partners från 18 länder har tilldelats stöd, bland annat små och medelstora företag, industripartners, universitet och ideella organisationer.

Bidrar till våra globala hållbarhetsprioriteringar

På AstraZenea har vi tre centrala områden för vårt hållbarhetsarbete: tillgång till hälso- och sjukvård, miljöskydd, samt etik och transparens. I Göteborg arbetar vi aktivt för att stötta alla tre områdena och vi samarbetar med många privata och offentliga partners i detta, inklusive EU och Naturvårdsverket. Den nya värmepumpen bidrar tillsammans med våra program för avfallsåtervinning, gröna resor för våra medarbetare, projekt kring biologisk mångfald och flera andra aktiva projekt att stödja miljöskyddspelaren. och ingår i vårt strategiska arbete med att göra anläggningen i Göteborg till en av de bästa och mest hållbara forskningsanläggningarna i världen.

 

PromoMats SE-4156-08-19-AZ