Ambition Zero Carbon

I början av år 2020 lanserade AstraZeneca ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030.

Programmet omfattar 1 miljard USD och kommer inkludera lanseringen av nästa generations inhalatorer för sjukdomar i andningsvägarna och ett brett spektrum av energi-initiativ för att reducera klimatavtrycket till noll. Bolaget går med i Sustainable Markets Council för att driva klimatpolitiska förändringar och kommer även plantera 50 miljoner träd.  
 

AstraZeneca har tagit inititativ till ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Detta innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium.

På World Economic Forums (WEF) årliga möte i Davos 2020, lanserade AstraZeneca strategin ‘Ambition Zero Carbon’ som accelererar bolagets befintliga vetenskapsbaserade mål (science based targets), fördubblar energiproduktiviteten och använder förnybar energi för både elektricitet och värme. AstraZeneca kommer också ha en bilflotta med enbart elfordon fem år tidigare än planerat.

AstraZeneca kommer att investera upp till 1 miljard USD för att uppnå dessa mål och utveckla nästa generations andningsinhalatorer med drivgaser som har en global uppvärmningspotential (GWP) nära noll. Med ‘Ambition Zero Carbon’ avser AstraZeneca att i dess globala verksamhet nå faktiska nollutsläpp, istället för att vara beroende av externa klimatkompenseringsprojekt för att sammanlagt nå noll utsläpp av klimatpåverkande gaser.

I planen ingår också "AZ Forest", ett initiativ som innebär att AstraZeneca återplanterar 50 miljoner träd under de kommande fem åren. I samarbete med lokala myndigheter och One Tree Planted, en ideell organisation som fokuserar på global återplantering av skog, kommer de första träden att planteras i Australien i februari 2020, följt av planteringar i Frankrike, Indonesien och andra länder. Detta initiativ stöder WEF: s nyligen lanserade plattform ‘1T.org – The Champions for a Trillion Trees’.‘Ambition Zero Carbon’ strategin

Strategin ‘Ambition Zero Carbon’ påskyndar avsevärt den plan som utvecklades 2015 för att minska AstraZenecas koldioxidutsläpp med mål verifierade av forskningen om klimatförändringar. För att uppnå nollutsläpp av växthusgaser fram till 2025 kommer AstraZeneca att konvertera 100 procent av dess energiförbrukning till förnybara källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk bilflotta.

Koldioxidnegativ värdekedja

Genom att erkänna att AstraZenecas totala utsläpp från partners i hela företagets värdekedja är betydligt större än utsläppen från den egna direkta verksamheten, åtar sig AstraZeneca att engagera dess leverantörer att minska sina direkta utsläpp till 2030 och att identifiera alternativ för att avlägsna koldioxid. Det kommer att leda till att mer koldioxid (CO2) avlägsnas från atmosfären än vad som tillförs vilket resulterar i att AstraZeneca blir "koldioxidnegativt" över hela värdekedjan till 2030.

Nästa generation av inhalatorer

AstraZeneca förbinder sig att lansera nästa generations inhalator för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med nära noll klimatpåverkan per 2025. AstraZeneca förväntar sig att den drivgas som används i nästa generations trycksatta inhalatorer med doserad dos, så kallade pMDI, kommer att ha en klimatpåverkan som är 90-99 procent lägre än drivgaser som används i äldre pMDI. Förutom att erbjuda nästa generations pMDI:er kommer AstraZeneca att fortsätta erbjuda läkemedel som inhaleras i pulverform (DPI). PMDI är ett viktigt terapeutiskt alternativ, särskilt när användarkunskap om hjälpmedlet, begränsad lungfunktion, ålder, en reducerad fingerfärdighet eller kognitiv förmåga är överväganden som behöver beaktas.


‘AZ Forest’

Parallellt med arbetet att eliminera koldioxidutsläpp från sin egen verksamhet, vill AstraZeneca också belysa den direkta kopplingen mellan återplantering av skog och den inverkan det kan ha på både klimatet och människors hälsa. Träd har kapacitet att binda koldioxid och är viktiga för att dämpa effekterna av klimatförändringar. AstraZeneca kommer att samarbeta med erkända återplanteringsorganisationer och regeringar i ett antal länder för att plantera 50 miljoner träd under de kommande fem åren. De första programmen startade i februari 2020, och i slutet av 2020 lanserades programmet även i Indonesien, där 20 miljoner träd kommer att planeras fram till 2025.

Läs gärna mer om första fasen av AZ Forest här, eller läs mer om AZ Forest i Indonesien här.

AstraZeneca rankad som ett av världens 100 mest hållbara företag

Corporate Knights World’s 100 Most Sustainable Corporations

Den 25 januari 2021 blev AstraZeneca återigen uppmärksammad som ett av världens 100 mest hållbara företag av den Toronto-baserade medie- och investeringsrådgivaren Corporate Knights (CK). Corporate Knights ”Global 100 Index”, är en årlig ranking av världens mest hållbara företag och offentliggörs på World Economic Forum i Davos. I rankingen bedöms över 8 000 företag som har en årlig omsättning på över en miljard dollar. I 2021 års index var AstraZeneca det 82:a högst rankade bolaget oavsett bransch, och det fjärde högst rankade läkemedelsföretaget.

SE-8465-04-21-AZ