Miljöskydd

Vi värnar miljön i alla delar av vårt arbete - från utveckling, produktion och försäljning av våra läkemedel

På AstraZeneca har vi ett vetenskapligt förhållningssätt till hållbarhet. Det innebär exempelvis att vi utvärderar varje möjlighet att minska vår klimatpåverkan. För att skydda vår miljö säkerställer vi att varje led i vår utveckling, produktion och försäljning av läkemedel minskar vårt totala klimatavtryck.

Ett läkemedels livscykel är lång. Att tillverka produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt innebär därför ett dagligt arbete med att utvärdera vilka faser i vår utveckling, produktion och försäljning som kan påverka vår miljö. För att minska vårt klimatavtryck har AstraZeneca valt ett arbetssätt som fokuserar på fyra huvudmål:

 - minska utsläppen av växthusgaser (GHG) för att bekämpa klimatförändringar

 - skydda naturresurser genom hållbar energi-, avfalls och vattenhantering

 - minska förekomsten av, och påverkan från, läkemedel i miljön (Pharmaceuticals in the  environment – PIE)

 - bevara biologisk mångfald


61%

av vår globala energiförbrukning kommer från förnybar energi

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för andra året i rad. 

7%

i minskade globala utsläpp av växthusgaser jämfört med 2015 års nivå

80%

minskning av koldioxidutsläpp från våra anläggningar i Södertälje och Göteborg sedan 2015

100%

av vår elförbrukning i Sverige kommer från förnybar energi

19.7%

minskning av vår vattenanvändning i Södertälje sedan 2018Vad vi görPromoMats: SE-5053-04-19-AZ