Miljöskydd

Vi värnar miljön i alla delar av vårt arbete - från utveckling, produktion och försäljning av våra läkemedelKlimatförändraringarna är idag en klimatkris. Den påverkar vår allas hälsa och jordens resurser i en allt snabbare takt. Därför behövs förändring nu. Vi har en utpräglad strategi för vårt miljöskydd, där åtgärder för hållbar vattenförvaltning och minskade utsläpp står i fokus. Målet är att effektivt främja den biologiska mångfalden och skydda naturen i de områden vi verkar.
 

På AstraZeneca har vi ett vetenskapligt förhållningssätt till hållbarhet. Det innebär exempelvis att vi utvärderar varje möjlighet att minska vår klimatpåverkan. För att skydda vår miljö säkerställer vi att varje led i vår utveckling, produktion och försäljning av läkemedel minskar vårt totala klimatavtryck. Ett läkemedels livscykel är lång. Att tillverka produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt innebär därför ett dagligt arbete med att utvärdera vilka faser i vår utveckling, produktion och försäljning som kan påverka vår miljö. För att minska vårt klimatavtryck har AstraZeneca valt ett arbetssätt som fokuserar på fyra huvudmål:

 - minska utsläppen av växthusgaser (GHG) för att bekämpa klimatförändringar

 - skydda naturresurser genom hållbar energi-, avfalls och vattenhantering

 - minska förekomsten av, och påverkan från, läkemedel i miljön (Pharmaceuticals in the  environment – PIE)

 - bevara biologisk mångfald

62%

av vår globala energiförbrukning kommer från förnybar energi.

100%

av vår elförbrukning i Sverige kommer från förnybar energi.

7%

i minskade globala utsläpp av växthusgaser jämfört med 2015 års nivå

Vad vi gör
PromoMats: SE-5053-04-19-AZ