Miljöarbete

Inom AstraZeneca är hantering av vår miljöpåverkan en viktig prioritering

Vi måste alla värna om jordens resurser. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något.

På AstraZeneca har vi med oss miljöfrågorna under produkternas hela livscykel. Att redan i utvecklingsfasen resursoptimera en process, ger många gånger större möjligheter att påverka det ekologiska fotavtrycket jämfört med att trimma en befintlig tillverkningsprocess. Genom att arbeta på detta sätt har vi uppnått förbättringar inom t ex kemikalieförbrukning per färdig produkt och energiförbrukning. Vi följer kontinuerligt upp att utsläpp av substanser från egna fabriker och underleverantörer världen över är så låga att de inte påverkar omgivande natur.

Genom samarbete med andra företag, forskare och myndigheter ökar vi vår förståelse och kunskap om läkemedelsrester i miljön och vilka risker de kan utgöra. 

Under 2016 antog AstraZeneca en ny global hållbarhetsstrategi där miljö är en av tre fokusområden tillsammans med ”Etik och transparens” och ”Tillgång till läkemedel”. Strategin stödjer vår övergripande affärsplan till 2025 och hur vi på bästa sätt kan bidra till FN:s 17 utvecklingsmål. Du hittar mer information om detta på vår globala hemsida.

Ytterligare information om vårt miljöarbete hittar du i vår svenska miljörapport här nedan.

SE-1673-04-17-AZ