Miljöarbete

Inom AstraZeneca är hantering av vår miljöpåverkan en viktig prioritering

Vi måste alla värna om jordens resurser. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något.

På AstraZeneca har vi med oss miljöfrågorna under produkternas hela livscykel. Att redan i utvecklingsfasen resursoptimera en process, ger många gånger större möjligheter att påverka det ekologiska fotavtrycket jämfört med att trimma en befintlig tillverkningsprocess. Genom att arbeta på detta sätt har vi uppnått förbättringar inom t ex kemikalieförbrukning per färdig produkt och energiförbrukning. Vi följer kontinuerligt upp att utsläpp av substanser från egna fabriker och underleverantörer världen över är så låga att de inte påverkar omgivande natur.

Genom samarbete med andra företag, forskare och myndigheter ökar vi vår förståelse och kunskap om läkemedelsrester i miljön och vilka risker de kan utgöra. 

Det är med stor glädje vi ser att våra intressenter uppmärksammar oss som en global ledare i arbete med klimatfrågor genom att ta med företaget på Climate Performance Leadership Index 2014. Vi känner stolthet över utmärkelsen och ser den som ett bevis för att vi är på rätt väg.

Ytterligare information om vårt miljöarbete hittar du i vår svenska miljörapport här nedan.

SE-1673-04-17-AZ