Miljöanpassning

Att skydda miljön är att bedriva en verksamhet med ständigt fokus på vårt klimat och våra naturresurser

Varje dag arbetar vi med att värna om naturresurser och säkerställa att våra produkter är så miljövänliga som möjligt, hela vägen från utveckling och produktion till patientanvändning.

I vårt arbete med att ta fram nya effektiva läkemedel måste vi värna om naturresurserna och säkerställa att våra produkter är så miljövänliga som möjligt i alla stadier i livscykeln. På AstraZeneca arbetar vi därför varje dag med att hantera vår miljöpåverkan. Från det att vi startar upp forskningen och sedan går över i produktionen av ett läkemedel som paketeras i miljövänliga förpackningar, till att läkemedlet till sist lämnar patienten.


Läs mer om vårt miljöarbete i våra svenska miljörapporter 
63%

av vår energiförbrukning kommer från förnybar energi

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för andra året i rad. 

7%

i minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 2015 års nivå

PromoMats: SE-2507-AZ-10-2017-AZ