Young Health Programme

Unikt fokus på unga för att förebygga icke smittsamma sjukdomar

 

Uppskattningsvis 38 miljoner människor dör varje år av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. I de flesta regioner har icke smittsamma sjukdomar blivit den ledande orsaken till dödsfall och handikapp, och antalet dödsfall ökar, i synnerhet i låg- och medelinkomstländer.

AstraZenecas Young Health Programme (YHP) lanserades 2010. Med ett unikt fokus på unga vill vi förebygga de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna som diabetes typ 2, cancer, hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

 

1,6 miljoner

ungdomar i 22 länder

12 600

lokala vårdgivare på 5 kontinenter

20 länder

har lokala programIdag utgör ungdomar mer än 25% av den globala befolkningen och i vissa länder utgör de över 50% av den nationella befolkningen. Om vi kan hjälpa ungdomar att etablera rätt vanor nu, när de är unga, har vi möjlighet att hjälpa dem att bli mer hälsosamma som vuxna.


AstraZeneca’s Young Health Programme (YHP) lanserades 2010. Med ett unikt fokus på unga vill vi förebygga de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna men vi vill också visa på att rökning, missbruk av alkohol och att äta ohälsosam mat kan leda till dessa sjukdomar senare i livet. För att säkerställa att Young Health Programme:s aktiviteter har en långsiktig påverkan i de områden de implementeras samarbetar vi med över 30 expertorganisationer världen över och vi kombinerar lokalt fältarbete med forskning och opinionsbildning för att nå ut till de programmet riktar sig till. 

Sedan programmets start år 2010 har programmet hjälpt över 3 miljoner barn och ungdomar. Genom samarbete med 30 intresseorganisationer i 21 länder har vi kunnat bidra till en förbättrad hälsa för unga i utsatta områden världen över. Under 2017 inleddes ett utav våra senaste projekt inom Young Health Program. Under tre år genomförs omfattande insatser i två utsatta områden i Sao Paolo, Brasilien. Till 2020 hoppas vi att projektet direkt kommer att stötta över 40 000 barn och ungdomar, och att 700 000 tusen människor i regionen nås av utbildningsinformation för ökad medvetenhet om icke smittsamma sjukdomar. Utöver det treåriga projektet i Brasilien lanserades Young Health Program även i Mexico under våren 2019, i ett samarbete mellan AstraZeneca, Project HOPE, civilsamhällesorganisationen Yo Quiero Yo Puedo och National Cancer Institute.

Mer information om vårt globala program och hur våra insatser ser ut i de olika länderna hittar du här.

1,4 miljoner

Ungdomar har fått information om hälsa

30 000

Ex av Grymt fett-filmerna beställda av lärare för undervisning

3 800

Volontärtimmar från medarbetare på AstraZenecaI Sverige är det relativt vanligt med psykiska besvär under tonåren. Ungdomar beskriver symtom som stress, oro, ångest, sömnbesvär och nedstämdhet och det har också skett en ökning av psykisk ohälsa hos unga människor. Trots detta är det fortfarande ett underfinansierat och delvis outforskat område.Den svenska delen av Young Health Programme fokuserar på att förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom att fokusera resurserna för vårt samhällsstöd mot detta område genom samarbeten med ideella organisationer för en förbättrad ungdomshälsa.

Vad vill vi uppnå med programmet?

  • Genom kommunikation om den psykiska hälsan vill vi öka medvetenheten bland unga människor, deras föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med detta område
  • Ge direkt stöd genom volontärarbete
  • Vara en del av dialogen om den psykiska hälsan i samhället

Detta har vi gjort hittills

  • Vi har producerat en filmserie om tonårshjärnan, "Grymt Fett", som finns tillgänglig i svenska skolor. Även om det finns en hel del information om hur tonårshjärnan fungerar, är det en utmaning att sprida  denna kunskap till samhället. Syftet med filmserien är att kunna ge unga människor och de som stödjer dem (inklusive deras familjer och skolor) ökad förståelse om den mentala hälsans utveckling, samt visa på lösningar för de som drabbats av psykisk ohälsa. Hittills har filmerna laddats ned från nätet 41 000 gånger och över 30 000 ex av filmerna har distribuerats till svenska skolor och över 1 miljon elever har sett filmerna.
  • Möjligheten för AstraZenecas medarbetare att engagera sig i frivillighetsarbete för att hjälpa ideella organisationer med fokus på ungdomar. 1 300 av våra medarbetare har hittills varit med i olika volontäruppdrag i samarbete med Volontärbyrån.
  • Vårt stöd till BRIS, Barns rättigheter i samhället, gjorde det möjligt för 60 barn och deras föräldrar att få hjälp genom programmet Familjer i kris efter självmord under 2016 och 2017 och BRIS stödlinje tog emot 29 000 samtal från barn i alla åldrar under 2017.

 


Vår partners i Sverige


SE-8502-05-21-AZ