Tillgång till hälso-och sjukvård

På AstraZeneca arbetar vi för att öka tillgången till hälso- och sjukvård för de som bäst behöver den

Tillgång till hälso-och sjukvård för alla som behöver är en stor och komplex global utmaning.

Vår kärnverksamhet ger redan många människor tillgång till våra läkemedel, men vi gör det också enklare för människor att ha råd med dem, i synnerhet i utvecklingsländerna. Vi fokuserar även på att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvården, särskilt i utvecklingsländerna, där priset på läkemedel inte nödvändigtvis är det enda hindret för en bra hälso-och sjukvård.

Vi tror att vi kan göra störst nytta när vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det krävs också en gemensam global satsning som involverar alla intressenter för att vi ska kunna nå hållbara framsteg i hela världen. Många av våra aktiviteter bygger därför på samarbeten med ett stort antal samarbetspartners.

Eftersom tillgången till hälso-och sjukvård också kan variera inom ett land, skräddarsys vår aktivitet lokalt efter olika patientgruppers behov.

 

Vad vi gör

Överkomliga priser

Under 2014 nådde vi ut till 2,7 miljoner patienter med våra program för ökad tillgänglighet tillläkemedel. För närvarande har vi tillgänglighetsprogram i över 20 länder i Latinamerika,Mellanöstern, Afrika samt Asien och Stillahavsområdet. I Brasilien ger vårt Faz Bem (Göra gott)-program patienterna rabatter på våra läkemedel och erbjuder information om sjukdomar, behandlingar och en hälsosam livsstil. 2014 nådde Faz Bem-programmet ut till 1,7 miljonermänniskor, en ökning på 18 procent sedan 2013.

Bröstcancer i Afrika

Bröstcancer är en av de största dödsorsakerna bland kvinnor i Sydafrika. Phakamisa, ett program som stöds av AstraZeneca, för samman olika organisationer för att öka medvetenheten om bröstcancer, öka antalet tidiga diagnoser och förbättra tillgången till behandlingar och stödjande sociala nätverk.

I samarbete med South Africa Foundation for Professional Development erbjuder vi auktoriserade kurser i cancerdiagnostik, vård och behandling till sjukvårdspersonal. Tillsammans med Cancer Association of South Africa (CANSA) och Breast Health Foundation utbildar vi också volontärteam och rådgivare, så kallade ”Navigators”, som utför lokalt fältarbete för att öka medvetenheten och stötta patienter.

Sedan 2011 har fler än 600 personer inom sjukvården gått kurser och 400 människor har utbildats till Navigators, som i sin tur har nått ut till mer än 1,6 miljoner kvinnor runt om i landet.


 

Tidig tillgång till läkemedel i AstraZenecas kliniska studier

Det finns patienter med allvarliga eller livshotande sjukdomar som inte behandlas på ett tillfredsställande sätt med ett godkänt läkemedel, och som inte inkluderas i någon av våra kliniskastudier. Vissa av dessa patienter kan då erbjudas tillgång till de läkemedel AstraZeneca har under klinisk utveckling. Ett exempel är i ett så kallat compassionate use programme (CUP), med syftet att öka patienters tillgänglighet till läkemedel under utveckling inom EU. Compassionate use programme fungerar som komplement till licensförskrivning av läkemedel.

 

ATLAS approval ID 961823.011