Healthy Lung Asia

Kampen mot astma och KOL

 

Under 2017 lanserade AstraZeneca programmet Healthy Lung Asia, som fokuserar på att motverka astma, lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) på nio asiatiska marknader.

Målet med programmet är att öka medvetenheten om sjukdomar i andningsvägar bland beslutsfattare, och öka kapaciteten i lokala sjukvårdsystem för att möta framtida behov av patientservice.

Redan under programmets första år har det skapats 14 nya partnerskap, där 134 000 människor fått utbildning, diagnos och behandling av KOL eller astma. Dessutom har 4 400 läkare och 1 100 specialistsjuksköterskor tränats, och över 4 900 lokala sjukvårdscentra för sjukdomar i andningsvägarna har uppmuntrats att screena patienter för tidig upptäckt av sjukdomar.

 

PromoMats: SE-4041-09-2018-AZ