Healthy Heart Africa

För en bättre hälso-och sjukvård

Healthy Heart Africa är ett nytt initiativ som lanserades i oktober 2014. Programmet syftar till att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten om symtomen och riskerna med högt blodtryck. Programmet erbjuder utbildning, screening, kostrådgivning och blodtryckskontroll.

Högt blodtryck är en ofta förbisedd sjukdom där patienten löper stor risk att utveckla andra, allvarligare kardiovaskulära sjukdomar, som kranskärlssjukdom eller stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck (46 %), och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika är relaterade till sjukdomen. 

När vi utformade Healthy Heart Africa arbetade vi i nära samarbete med myndigheter, internationella organisationer, hälsoexperter, icke-statliga och lokala organisationer. Många av dessa organisationer är även aktiva partners i själva implementeringen av programmet.

Vårt mål till 2025, är att 10 miljoner patienter med högt blodtryck i Afrika får behandlingar som ger dem god sjukdomskontroll. Det stödjer Världshälsoorganisationen WHO:s globala övervakningsramverk ”25 by 25” för förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar. Om våra mål uppnås, tillgodoser de en fjärdedel av WHO:s målsättning vad gäller högt blodtryck i Afrika. 

AstraZeneca i nytt samarbete för att förbättra tillgång till vård mot högt blodtryck i Afrika

AstraZeneca har inlett ett samarbete med amerikanska PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) för att adressera utmaningarna kring HIV och högt blodtryck i Afrika. Samarbetet går ut på att utnyttja varandras infrastruktur till att förbättra tillgången till den här typen av vård i Afrika.

AstraZeneca startade 2014 Healthy Heart Africa (HHA)-programmet i Kenya för att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten kring riskerna med högt blodtryck. Sedan programmet startades har över 2,0 miljoner människor screenats, över 3000 vårdgivare utbildats och 400 vårdinrättningar gets möjlighet att utföra insatser mot högt blodtryck. Kenyas regering tillsammans med flera av sina NGO-partners har bidragit med ovärderlig kunskap och expertis till programmet. Nu har HHA-programmet identifierat nya strategier för att erbjuda behandling till populationer som är svåra att nå, inklusive män från 25 - 50 år.  HHA- och PEPFAR-samarbetet ökar på ett naturligt sätt möjligheterna att erbjuda HIV-vård till samma population.

Mer information om det här samarbetet hittar du på www.astrazeneca.com

SE-1675-04-17-AZ