Healthy Heart Africa

För en bättre hälso-och sjukvård

Healthy Heart Africa är ett nytt initiativ som lanserades i oktober 2014. Programmet syftar till att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten om symtomen och riskerna med högt blodtryck. Programmet erbjuder utbildning, screening, kostrådgivning och blodtryckskontroll.

Högt blodtryck är en ofta förbisedd sjukdom där patienten löper stor risk att utveckla andra, allvarligare kardiovaskulära sjukdomar, som kranskärlssjukdom eller stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck (46 %), och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika är relaterade till sjukdomen. 

När vi utformade Healthy Heart Africa arbetade vi i nära samarbete med myndigheter, internationella organisationer, hälsoexperter, icke-statliga och lokala organisationer. Många av dessa organisationer är även aktiva partners i själva implementeringen av programmet.

Vårt mål till 2025, är att 10 miljoner patienter med högt blodtryck i Afrika får behandlingar som ger dem god sjukdomskontroll. Det stödjer Världshälsoorganisationen WHO:s globala övervakningsramverk ”25 by 25” för förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar. Om våra mål uppnås, tillgodoser de en fjärdedel av WHO:s målsättning vad gäller högt blodtryck i Afrika. 

ATLAS approval ID: 961821.011