Healthy Heart Africa

För en bättre hälso- och sjukvård

Healthy Heart Africa är ett pågående projekt som lanserades i oktober 2014. Programmet syftar till att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten om symtomen och riskerna med högt blodtryck. Programmet erbjuder utbildning, screening, kostrådgivning och blodtryckskontroll.

Högt blodtryck är en ofta förbisedd sjukdom där patienten löper stor risk att utveckla andra, allvarligare kardiovaskulära sjukdomar, som kranskärlssjukdom eller stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck (46 %), och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika är relaterade till sjukdomen.

När vi utformade Healthy Heart Africa arbetade vi i nära samarbete med myndigheter, internationella organisationer, hälsoexperter, icke-statliga och lokala organisationer. Många av dessa organisationer är även aktiva partners i själva implementeringen av programmet.

Sedan programmet startades har närmare 10 miljoner människor screenats, cirka 2 miljoner personer har identifierats med högt blodtryck, över 5000 vårdgivare har utbildats och drygt 700 vårdinrättningar har getts möjlighet att utföra insatser mot högt blodtryck.[1]

Vårt mål till 2025 är att 10 miljoner patienter med högt blodtryck i Afrika får behandlingar som ger dem god sjukdomskontroll. Målsättningen stödjer Världshälsoorganisationen WHO:s globala övervakningsramverk ”25 by 25” för förebyggande och kontroll av icke smittsamma sjukdomar. Om våra mål uppnås tillgodoser de en fjärdedel av WHO:s målsättning vad gäller högt blodtryck i Afrika.Milstolpar för Healthy Heart Africa

Healthy Heart Africa lanserades i Kenya år 2014, i Etiopien år 2016 och Tanzania år 2018. Programmet har uppnått flera viktiga milstolpar sedan starten:


5 800

personer har utbildats för att hjälpa patienter i projektet, inklusive läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal.

Över 700

vårdinrättningar har försetts med enheter för kontroll av högt blodtryck, och kan nu erbjuda mediciner till överkomliga priser.

1,8 miljoner

människor har identifierats med högt blodtryck


Samarbetet med President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)

AstraZeneca i samarbete med amerikanska PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) för att adressera utmaningarna kring HIV och högt blodtryck i Afrika. Samarbetet går ut på att utnyttja varandras infrastruktur till att förbättra tillgången till den här typen av vård i Afrika.

AstraZeneca startade i september 2016 ett samarbete med amerikanska PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) för att adressera utmaningarna kring HIV och högt blodtryck i Afrika. Samarbetet går ut på att tillvarata gemensam infrastruktur för att förbättra tillgången till den här typen av vård i Afrika. Efter en uppstartsperiod på ett år är partnerskapet mellan PEPFAR och HHA idag etablerat inom ramen för PEPFAR’s befintliga HIV-vård i Homa Bay och Kisumu, i samarbete med Kenyas hälsoministerium. Programmet implementeras av PATH, en partnerorganisation till PEPFAR som har lång erfarenhet av behandlingsprogram för såväl HIV som icke smittsamma sjukdomar. PATH är en nyckelpartner till AstraZeneca och PEPFAR, och arbetar nära den kenyanska regeringen för att stärka den nationella hälso- och sjukvården inom HIV och icke smittsamma sjukdomar.

Mer information om det här samarbetet hittar du på www.astrazeneca.comHealthy Heart Africa i Etiopien och Tanzania

Efter framgångarna för Healthy Heart-programmet i Kenya tog AstraZeneca initiativ till ett partnerskap med Etiopiens hälsoministerium i februari 2016, med ambitionen att integrera HHA i det etiopiska hälso- och sjukvårdssystemet.


Syftet var att programmet skulle utgöra en del av den etiopiska regeringens nationella plan för förebyggande av icke smittsamma sjukdomar.[10] HHA-partnerskapet i Etiopien är utformat efter samma grundmodell som har visat sig framgångsrik i Kenya, men programmet har anpassats för att integreras med den etiopiska regeringens hälsostrategi för en patientnära vård. Målet för det etiopiska partnerskapet är att decentralisera och skala upp högkvalitativ vård och behandlingar av högt blodtryck. Hela elva sjukhus och 36 vårdcentraler i sju olika regioner är involverade i projektet. Implementeringen sker i samarbete med det etiopiska hälsoministeriet, för att integrera arbetet med den befintliga vård som redan bedrivs på offentliga kliniker.


I juni 2018 lanserades Healthy Heart Africa även i Tanzania. Projektet är ett partnerskap mellan AstraZeneca, Tanzanias hälsovårdsministerium och den ideella organisationen Touch Foundation.

Det framgångsrika grundkonceptet för Healthy Heart Africa implementeras som ett stöd till den Tanzaniska regeringens handlingsplan för förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar. HHA-programmet i Tanzania lägger stort fokus på att minska konsekvenserna av högt blodtryck under graviditeten, vilket är ledande orsak till mödradödlighet i landet. Programmet är en del av Touch Foundation's pågående Mobilizing maternal Health (MMH)-program i Shinyanga- och Mwanza-regionerna. Målet för partnerskapet är främst att förbättra kapaciteten i det tanzaniska hälso- och sjukvårdssystemet. Programmet kommer långsiktigt att stärka vårdpersonal och förbättra patienters förutsättningar i utsatta regioner. Som en del av detta kommer 350 sjukvårdsrepresentanter att utbildas, parallellt med att 1 800 vårdgivare och 50.000 gravida kvinnor screenas över en treårsperiod för att identifiera, förebygga och behandla högt blodtryck.
Healthy Heart Africa i Ghana
I juli 2019 utökade AstraZeneca HHA-programmet till Ghana i samarbete med Ghana Health Service.
 

Partnerskapet syftar till att bidra till förebyggande och kontroll av hjärt- och kärlsjukdomar med tonvikt på högt blodtryck. Även om högt blodtryck är ett växande problem i Ghana är kunskapen om prevalens, behandling och kontroll på nationell nivå begränsad12. PATH International i Ghana är HHA:s genomförandepartner.

Fakta om Hypertoni

Hypertoni – också känt som högt blodtryck – är en nyckelfråga för att kunna hantera ökningen av icke smittsamma sjukdomar i Afrika.[4]

Högt blodtryck är förknippat med en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar.[5]

Uppskattningsvis 37% av alla förtida dödsfall (personer under 70 år) under 2015 orsakades av Högt blodtryck. Trots att högt blodtryck är behandlingsbart är det idag den vanligaste dödsorsaken i världen.[6]

  • År 2014 bedömdes nära 30% av alla vuxna i Afrika lida av högt blodtryck. Afrika är den region i världen där högst andel av befolkningen är drabbad av hypertoni.[7]
  • Till år 2030 bedöms icke smittsamma sjukdomar ha blivit den vanligaste dödsorsaken i Afrika, vanligare än smittsamma sjukdomar, sjukdomar orsakade av näringsbrist och barnadödlighet tillsammans.[8]

Våra partners

 

Referenser

[1] Totalt antal sedan starten -  per den 31  December 2017

[2] HHA programme office – as of January 2018.

[3] HHA internal data – as of January 2018.

[4] Musinguzi G, Bastiaens H, Wanyenze R, et al. Capacity of health facilities to manage hypertension in Mukono and Buikwe districts in Uganda: challenges and recommendations. PLoS One. 2015;10:e0142312.

[5] World Heart Federation. Cardiovascular Disease Risk Factors - Hypertension http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/hypertension/ Last accessed November 2017.

[6] World Health Organization. Cardiovascular diseases. Fact Sheet No.317. Updated May 2017. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ Accessed November 2017.

[7] World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1 Last accessed November 2017

[8] World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2010. Available at:  http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf Accessed November 2017.

[9] van de Vijver S, Akinyi H, Oti S, et al. Status report on hypertension in Africa: consultative review for the 6th session of the African Union Conference of Ministers of Health on NCD’s. Pan African Med J. 2013;16:38. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932118/ Last accessed November 2017.

[10]  International Cancer Control Partnership. Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ministry of Health. National Strategic Plan (NSAP) for Prevention & Control of Non-Communicable Diseases in Ethiopia. https://www.iccp-portal.org/system/files/plans/ETH_B3_National%20Strategic%20Action%20Plan%20%28NSAP%29%20for%20Prevention%20and%20Control%20of%20Non-Communicable%20Diseases%20-%20Final.pdf Last accessed March 2021. 

[12] Sanuade OA, Boatemaa S, Kushitor MK (2018) Hypertension prevalence, awareness, treatment and control in Ghanaian population: Evidence from the Ghana demographic and health survey. PLoS ONE 13(11): e0205985. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205985 Last accessed March 2021.

SE-8464-04-21-AZ