En hållbar arbetsplats

Vi bygger en hållbar arbetsplats från grunden

Under 2016 har vårt globala center för forskning och utveckling i Storbritannien och koncernens huvudkontor flyttat till Cambridge. Där bygger vi parallellt en ny hypermodern anläggning som kommer att rymma 2 000 personer.

AstraZeneca fattade tidigt beslutet att samarbeta med etablerade partners för att säkerställa att den nya anläggningen utformades på ett miljövänligt och hållbart sätt. Målsättningen är att få betyget ”Excellent” för hållbarhet av Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM).

Många av de åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen bygger på lärdomar från vår FoU-anläggning i Göteborg. Några konkreta exempel på åtgärder i Cambridge är optimeringen av naturligt ljus i lokalerna, ett kombinerat kraft-och värmeverk samt ett system för regnvattensåtervinning. Alla minskar de energiförbrukningen och anläggningens belastning på miljön. Räknat per forskare så kommer anläggningen i Cambridge att vara dubbelt så energieffektiv som anläggningen i Göteborg

SE-1674-04-17-AZ