Öppen redovisning av värdeöverföringar till Hälso- och sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) antog 2013 en etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso-och sjukvårdsorganisationer öppet skall redovisas. Detta initiativ gäller hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer publicerar vi därför vilka individer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Som medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och fullvärdig medlem i EFPIA  arbetar AstraZeneca för transparens vid interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer och att dessa transaktioner registreras och rapporteras i enlighet med alla tillämpliga lokala krav för transparens.

Här finns rapporter för AstraZenecas värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer för perioden 2016 - 2020.

Metoddokumentet beskriver hur värdeöverföringarna har samlats in, vad som inkluderas och hur olika saker har definierats.

Läs gärna mer på www.lif.se