Etik och transparens

Vi vill skapa positiva samhällseffekter genom att främja etiskt beteende i alla delar av vår verksamhet.


Vi vill bli värderade utifrån våra läkemedel och förtjäna förtroende genom vårt sätt att arbeta. För att nå dit genomsyras allt vi gör av etiska och transparenta rutiner, från forskning och utveckling till produktion och försäljning
 

Vi har under lång tid strävat efter att omvärlden skall uppfatta oss som en global ledare inom läkemedelsbranschen. Som ledare har man också ett ansvar. Vi ställer ständigt höga krav på vår etiska standard, med ambition att arbeta på ett sätt som andra organisationer vill ta efter. Vi eftersträvar också alltid en hög integritet i det vi gör. Detta oavsett om det gäller bio-etik, inklusive användningen av djur i forskningen, kontrollen av underleverantörer eller sättet vi behandlar deltagarna i våra kliniska studier på. På AstraZeneca finns etiska riktlinjer som genomsyrar hela vår verksamhet; från försäljning och marknadsföring till utveckling av nya läkemedel. Riktlinjerna är integrerade i vår verksamhet, och återspeglas i vårt engagemang och samhällsstöd på de platser i världen där vi är verksamma.

För att säkerställa att vår verksamhet ständigt vilar på etiska ramverk och transparens har vi identifierat sex huvudområden att prioritera:

  • Bedriv en etisk affärsverksamhet
  • Skapa en arbetsplats som präglas av inkludering och mångfald
  • Utveckla och utbilda anställda
  • Säkerställ trygghet och välmående för medarbete
  • Ansvarsfull hantering av leveranskedjor
  • Värna mänskliga rättigheter

Läs mer på AstraZeneca.com


Läs mer om AstraZenecas etiska regler

89%

av våra medarbetare tycker att AstraZeneca är en bra arbetsplats

100%

av våra medarbetare har genomgått en Code of Ethics utbildning

Vad vi gör

SE-8466-04-21-AZ