Etik och transparens

Vi vill bli värderade utifrån våra läkemedel och förtjäna förtroende genom vårt sätt att arbeta. För att nå dit arbetar vi ständigt efter etiska och transparenta rutiner, och bedriver alltid en ansvarsfull forskning.

Vi har arbetat hårt för att positionera oss som global ledare inom läkemedelsbranschen. Som ledare har vi också ett ansvar. Vi måste ständigt följa en hög etisk standard, och arbeta på ett sätt som andra organisationer vill ta efter. Vi eftersträvar också alltid en hög integritet i det vi gör. Detta oavsett om det gäller bio-etik, inklusive användningen av djur i forskningen, kontrollen av underleverantörer eller sättet vi behandlar deltagarna i våra kliniska studier på.

 Läs mer om AstraZenecas etiska regler


8 977

bedömningar av leverantörer har utförts under 2016

16,5 miljoner USD

är värdet på förfalskade och olagliga AstraZeneca-läkemedel som har beslagtagits

100%

av personalen som arbetar med djur har lämplig utbildning i djurvård


Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhetPromoMats : SE-2509-10-2017-AZ