Din trygghet på nätet

Din trygghet på nätet

LIFs kvalitetsmärke - AstraZeneca Sverige AB

AstraZeneca Sverige ABs webbplats är kvalitetsmärkt. Detta innebär att AstraZeneca Sverige AB garanterar att de uppfyller de högt ställda kvalitetskriterier för sin webbplats som LIF* ställer. Kriteriernas efterlevnad övervakas fortlöpande av  Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman (IGM). Anser du att de uppställda kriterierna inte uppfylls kan du göra en skriftlig anmälan till IGM. Kontaktinformation finner du till höger. 
 

LIFs kvalitetsmärke är ett kvalitetssäkringssystem som reglerar läkemedelsinformation på Internet.
Avgörande för tilldelning och behållande av LIFs kvalitetsmärke är att företaget respekterar ”Regler för Läkemedelsinformation” och de enskilda etiska riktlinjer och överenskommelser som Läkemedelsindustriföreningens Service AB ingått med andra parter. 

Företaget är bl a skyldigt att lämna en balanserad, saklig och aktuell information om läkemedlens egenskaper, verkningar och lämpliga användning.

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige.