AstraZeneca i Almedalen

Vårt program i Almedalen

Måndag 3 Juli

Medelmåttor eller spetskompetens. Varför välja Sverige i jakten på framtidens arbetskraft?

Tid: 10.45-11.30

Plats: Dagens Nyheters arena, Strandvägen 4, korsningen Strandvägen/Donnersgatan.

Sveriges rykte som kunskapsnation är avgörande för framtidens konkurrenskraft. Hur står vi oss egentligen i dag – och de närmsta åren? Och hur påverkar detta rykte företagens rekryteringsmöjligheter och lokaliseringsfrågor? 

Medverkande:

·        Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca Sverige. 

·        Ulf Jonströmer, styrelseordförande, Gripsholmsskolan. 

·        Nina Lidfors, rektor, Gripsholmsskolan. 

·        Elisabeth Björk, chef för forskningsanläggningen i Göteborg och VP Global Medicines Development, AstraZeneca. 

·        Leif Östling, ordförande, Svenskt Näringsliv.

·        Sigbritt Karlsson, rektor, KTH.

·        Christer Nylander, vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna.

·        Per Alfredsson, regionchef EMEA, AstraZeneca Operations.

Moderator: Niklas Ekdal

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46468

 

Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?

Tid: 14.10-15.00

Plats: Läkartidningens tält (plats 502), Strandvägen 2

Typ-2 diabetes är en växande folksjukdom. Hur vill vi ha det år 2030? Får personer med typ-2 diabetes en effektiv och jämlik vård idag? Vilka möjligheter finns att vända utvecklingen, minska komplikationerna hos personer med typ 2-diabetes, och spara mänskligt lidande och resurser för samhället?

 

Medverkande:

·       Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

·       Katarina Steen Carlsson, Fil dr, Projektledare, IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi

·       Jan Eriksson, Professor endokrinoloigi och diabetologi, Uppsala Universitet

·       Anna-Lena Sörenson, Vice ordförande i Socialutskottet i Riksdagen, Sveriges Riksdag (S)

·       Jonas Andersson, Regionråd, Västra Götalands Regionen (L)

·       Mikael Lilja, Distriktsläkare och Med Dr, Region Jämtland Härjedalen

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/view/46900

 

Tisdag 4 juli

Nationell Diagnostisk strategi för att rätt patient ska få rätt cancerbehandling

Tid: 10.45-11.45

Plats: Hälsodalen, S:t Hansplan 2, Skafferiet

Många nya behandlingar som introduceras inom svensk cancervård kräver ett diagnostiskt test för att identifiera rätt patient. Etableringen av test har visat sig vara en flaskhals vilket motverkar jämlik vård. Vilka åtgärder behövs för att säkra att test finns på plats när nya läkemedel introduceras?

 

Medverkande:

·       Jonas Bergh, Professor Karolinska institutet, Överläkare i Onkologi, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

·       Lars Ny, Överläkare och docent i Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

·       Jonas Andersson, Politiker Liberalerna, Västra Götalandsregionen

·       Mikael Dahlqvist, Politiker Socialdemokraterna, ledamot i Socialutskottet

·       Fredrik Enlund, Processansvarig NGS inom klinisk diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

·       Mef Nilbert, Professor i onkologi, Lunds universitet och chef Regionalt cancercentrum Syd

Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45969