AstraZeneca i Almedalen

Vårt program i Almedalen

Måndag 2 Juli

Hälso- och sjukvårdens omöjliga uppdrag – varför då så blygsamma investeringar i prevention?

Tid: 13:00 - 13:50

I samarbete med: Svenska Dagbladet

Plats: Hamnplan, H232

Som en naturlag behöver sjukvården alltid mer resurser. Miljardsatsningar uppslukas snabbt. Kan investeringar i fler friska år för fler vara en lösning?

Medverkande:

 

 • Peter Alestig, Reporter, SvD
 • Maria Rimpi, Moderator / Redaktionschef, SvD
 • Peter Friberg, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Johan Folkunger, vd, Philips
 • Jan-Olof Jacke, vd, Astra Zeneca
 • Lars Schenatz, vd, Tamro
 • Jenni Nordborg, avdelningschef, Regeringens life science-kontor
 
 
Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ 2-diabetes i Sverige?

Tid: 13:15 - 14:30

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Skafferiet

Typ 2-diabetes är en växande och allvarlig folksjukdom. Hur kan vi hejda utvecklingen? Får personer med typ 2-diabetes en effektiv och jämlik vård idag? Vilka möjligheter finns att vända utvecklingen, minska komplikationerna hos personer med typ 2-diabetes, spara samhällsresurser?

Medverkande:

 • Stig Attwall
 • Jan Eriksson, Uppsala Akademiska Sjukhus
 • Katarina Steen Carlsson, IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
 • Anders Ekholm, ordförande, StorStockholms Diabetesförening
 • Jonas Andersson, regionråd, VG Regionen, (L)
 • Karin Sundin, regionråd, Region Örebro Län, (S)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52782

Tisdag 3 Juli

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Tid: 15:00 - 16:00

I samarbete med:  Pfizer, Amgen, MSD, Roche, Bristol-Myers Squibb

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Fysiken 

2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott av en vetenskaplig tidskrift. Hur kan svensk hälso- och sjukvård verka för att nya behandlingar som immunterapier når cancerpatienter i enlighet med de nationella rekommendationerna?

Utökad information om evenemanget

Forskningen kring immunterapi mot cancer är intensiv. De läkemedel som kommit fram som ett resultat av forskningen har möjlighet att förlänga överlevnaden för vissa former av cancer. Immunterapier mot cancer används i Sverige sedan några år tillbaka och vi har under dessa år fått flera nationella rekommendationer kring hur och till vilka patienter som de ska användas. Men den lokala cancervården är hårt belastad och har i många fall brist på såväl läkare som sjuksköterskor. Hur klarar svensk cancervård att hantera de möjligheter som immunterapierna innebär? Hur blir de nationella rekommendationerna till lokal verklighet? Vad definierar en modern svensk sjukvård som kan ta emot nya tekniker jämlikt och hur tar vi oss dit?

 

Medverkande:    

 • Ellinor Persson, Moderator
 • Peter Daneryd, Förbundsdirektör, Skandionkliniken
 • Johan Ahlgren, Chef, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
 • Kjell Bergfeldt, Styrelseledamot, Svensk onkologisk förening
 • Helena Ullgren, Styrelseledamot, Sjuksköterskor i cancervård
 • Emilie Orring, Regionråd, Region Uppsala (M)
 • Andreas Svahn, Regionråd, Region Örebro län (S)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55198

Vi kommer också att vara representerade vid ett antal olika paneldiskussioner om frågor som är viktiga för oss arrangerade andra aktörer.