AstraZeneca i Almedalen

Vårt program i Almedalen 2019
 

Hur ser framtiden ut för Life science i Sverige? Den här frågan ställde vi oss under AstraZenecas Exchange möte som hölls under våren och vi ser fram emot att fortsätta den här konversationen under Almedalsveckan 2019 för att hitta konkreta lösningar och svar. Den 3 juli håller vi tillsammans med flera aktörer ett seminarium på det här ämnet där flera inflytelserika representanter från regering, hälsosektor, offentlig sektor och finansvärlden kommer att delta. Vi kommer bland annat att diskutera:

·       Hur ser vi till att samarbetet inom life science i Sverige fortsätter?

·       Vilka utmaningar väntar landet, industrin och företag inom life science?

·       Hur kan samarbete och teknologi bidra till fortsatt framgång inom life science och hälsosektorn?

 

Ta dig också gärna en titt på vår film ”What is the future of Life Science in Sweden” där några internationella och svenska life science representanter delar sina tankar om hur Sverige kan arbeta för att fortsätta att vara en stark life science-nation.  

Mer information om våra seminarier hittar du i vårt program nedan

Måndag 1 juli

House of Diabetes:
Vad kan vi göra för att öka kunskap och engagemang kring diabetes?

Intresset för diabetesrelaterade frågor växer och kunskaperna ökar steg för steg. Vi vill bidra till att denna utveckling håller i sig. En utveckling som kan leda till nya insikter om diabetes och förbättringar för både patienter med diabetes, anhöriga och sjukvården.

Arrangörer: Abbott, AstraZeneca, OpticomGroup

Tid: 1 - 2 juli 09:30 - 18:00

Plats: Södra Kyrkogatan 8

Utökad information om evenemanget:

Ett steg kan vara att hitta nya forum för samverkan mellan personer som lever med diabetes, vården, akademin, myndigheter och forskande företag inom läkemedel och teknik. Vi ger människor och intressenter som normalt inte samarbetar möjlighet att lyssna, lära och inspireras av varandra till en bättre och mer jämlik svensk diabetesvård. Vilka kommer vara på plats? Personer som lever med diabetes anhöriga, intresseorganisationer, patientorganisationer, myndigheter, sjukvårdsaktörer, politiker m fl

Medverkande:

·      Jenni Nordborg, Life science samordnare

·      Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Meatbolic Diseases, Global Medicines Development AstraZeneca,

·      Peter Jidhe, Diabetesgalan

·      Hanna Brodda, Life Science Magazine, MedTech Magazine, Editor in Chief

·      Anders Ekholm, Senior rådgivare på Institutet för Framtidsstudier; Ordf Storstockholms Diabetesförening

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59287

 

Ambition och innovation måste gå hand i hand  för att utveckla svensk cancervård

Snabb tillgång till nya läkemedel kan vara avgörande för behandlingsresultatet för svårt sjuka patienter.

Arrangörer: Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers-Squibb, MSD, Pfizer, Roche, Merck

Tid: 1 juli 15.30-16.45

Plats: Hälsodalen, S:t Hans café på S:t Hans plan 2 i lokalen Fysiken 

Forskningen öppnar möjligheter att behandla cancer och alltfler överlever idag cancersjukdom, men skillnader inom och mellan regioner är fortfarande stora.

Immunoterapi mot cancer utsågs 2013 till årets forskningsgenombrott av den vetenskapliga tidskriften Science, och 2018 utdelades Nobelpriset till forskare inom immunonkologi.

·       Hur kan vi i Sverige förbereda oss för att ta emot nya innovationer?

·       Hur utvecklar vi och följer upp detta?

·       Vilka kvalitetsindikatorer finns för att definiera en jämlik vård?

·       Hur säkrar vi kunskapsförsörjningen i sjukvården vid avancerade cancerbehandlingar?

Sju forskande läkemedelsföretag bjuder in till en öppen workshop med flera diskussionsbord som vardera representerar politiken, tjänstemän, forskning, professionen samt patienter och som utifrån sina perspektiv diskuterar problematiken med framförallt möjliga lösningar.

 

Cancerprevention och etik. Canceröverlevare - men sen då? 

40 % av cancer kan förebyggas. Men varför ser vi så få kampanjer? Och varför dröjer HPV-vaccinering för pojkar, liksom screening för tarmcancer och gynekologisk cancer? Hur går det efter en cancerbehandling med rehabilitering, ekonomi, karriär och sexliv? Skyddsnätet har alldeles för stora hål.

I samarbete med: Nätverket mot cancer, Doktorn.com  i samarbete med AstraZeneca

Tid: 1 juli 17:00 - 18:50

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Teatern)

Utökad information om evenemanget

Socialminister inledningstalar och deltar även i debatt. Cancerprevention och etik. 40 % av cancer kan förebyggas – men var är informationskampanjerna? Varför HPV-vaccineras inte pojkar? Varför införs inte screening för tarmcancer och gynekologisk cancer när 100-tals liv kan räddas? Var går gränsen för samhällets ansvar för livsstilsförändringar som minskar risken för cancer? Canceröverlevare – men sen då? Hur går det med ekonomin? Får jag sjukpenning? Hur går det med karriären? Sexlivet? Skaffa barn? Rehabilitering efter cancersjukdom står inskrivet i vårdprogram men skyddsnätet har stora hål. Framtidsspaning om precisionsmedicin med Richard Rosenquist Brandell, professor Karolinska Institutet. Seminariet sänds live via Nätverket mot cancers Facebook.

Medverkande:

·       Lena Hallengren, socialminister, (S)

·       Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKL

·       Arja Leppänen, patientföreträdare, Bröstcancerföreningen Aurora

·       Ada Girnita, överläkare hudtumörenheten, Karolinska

·       Marie Stéen, patientföreträdare, ILCO

·       Anna-Lena Hogerud, Region Skåne, (S)

·       Jennifer Andersson, patientföreträdare, Barncancerfonden

·       Acko Ankarberg, Socialutskottet, (KD)

·       Marie Morell, SKL sjukvårdsdelegation, (M)

·       Fatane Salehi, SWEDPOS

·       Margareta Haag, ordförande, NMC

·       Anders Åker, moderator, DOKTORN

·       Richard Rosenquist Brandell, professor, KI

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59036

 

Onsdag 3 juli

Tillbaka till framtiden: Finns det livskraft i svensk life science?

Tid: 3 juli 08.00-10.00

Plats: Wisby Strand & Congress, Viklau, Donnersgatan 2, Visby

Moderator: Peter Benson, SvD

Life science branschen har historiskt varit bra för Sverige, och Sverige har varit bra för branschen. Med internationellt högklassig forskning, teknologi i framkant och duktiga medarbetare har små som stora företag bidragit till Sveriges välstånd och medicinska framsteg. Hur tillser vi att denna samverkan består? Vilka utmaningar står landet, branschen och bolagen inför? Hur kan samverkan och teknologi bidra till fortsatta medicinska framgångar? Välkommen att lyssna till näringsminister Ibrahim Baylan och representanter från life science, akademi och näringsliv på plats i Visby!

Program

08.00-08.15 Morgonmingel med frukost

Välkommen att frukostmingla med AstraZeneca

08.15-08.20 Matti Ahlqvist, Site Director, AstraZeneca

Life science präglas av två revolutioner, en inom digitalisering och data och en inom kunskap om genetik och biologiska mekanismer. Utvecklingen händer nu och det är upp till politiker, bransch och bolag att utvecklingen fortsatt drivs från Sverige. Hur samverkar vi för att säkra denna utveckling och vilka krav finns för att förutsättningarna ska vara fortsatt goda? Hur ser framtidens hot mot life science ut, och kan vi eliminera dem?

08.20-08.30 Key Note: Lennart Johansson, Senior Advisor, Patricia Industries

Sverige har som land unika förutsättningar för fortsatta framgångar inom bland annat life science, vi ser att utvecklingen går åt rätt håll. Men delas ambitionen av alla, och om inte vad riskerar vi att gå miste om? Lennart Johansson bjuder på insikter sedda ur ägarperspektivet.

08.30-09.00 Varför finns det inget Spotify inom life science?

Life science - en innovationsbransch redo för omvälvande utmaningar och möjligheter

Morgondagens hälsolösningar kommer vara en kombination av läkemedel, digitala lösningar och patientcentrerad sjukvård – hur ska industri, sjukvård och akademi kraftsamla och synkronisera sina satsningar och bör de sätta gemensamma mål? Hur säkerställs att resultatmål och kvartalsrapportsekonomi inte hindrar innovation? Hur kan kapitalmarknaden användas för att stödja initiativ vars resultat kommer långt fram i tiden? Vilka ekosystem, nya samarbetsformer och korsbefruktningar mellan olika industrisektorer behövs för att fortsätta vara en bransch i världsklass?

Paneldeltagare: Magnus Björsne, Vd BioVentureHub, AstraZeneca, Lars Hammarström, Strategic Relations Officer, SciLifeLab

Adam Kostyàl, Europeisk noteringschef, Nasdaq, Helena Strigård, Vice vd och Policychef, SwedenBio

09.00-09.30 Life science bolag i toppform – eller saknas sjukdomsinsikt?

Life science bolagens möjligheter, hot och utmaningar

Life science branschen är en samverkansbransch starkt beroende av såväl akademi som enskilda bolag verksamma inom olika kompetenser. Vilka förutsättningar finns inom svenskt näringsliv för att svenska life science bolag även fortsatt ska ligga i global framkant? Hur ser life science bolagens villkor ut och vilka enskilda initiativ finns för att möta ny utveckling? Vad hotar utvecklingen hos befintliga bolag? Vad kan hindra innovation och banbrytande idéer, och hur säkerställer vi tillgång till kompetens och talang?

Paneldeltagare: Elisabeth Björk, SVP Late CVRM, AstraZeneca, Therese Lindé, Global Director Public Affairs, Elekta, Lotta Ljungqvist, President & CEO, GE Nordics, Itedale Namro Redwan, Chief Scientific Officer, Cellink

09.30-09.45 Vad vill vi veta av Näringsministern? Anna Sandström, Lennart Johansson, Peter Benson

Sammanfattning inför ministerns anförande med Peter Benson, SvD, Lennart Johansson, Senior Advisor, Patricia Industries och Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe AstraZeneca

09.45-10.00 Life science: För Sverige i (fram)tiden

Näringsminister Ibrahim Baylan håller ett avslutande anförande.

Kontakt: christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com

 

Vården av personer med typ 2-diabetes är i dag inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Det finns heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar i regionerna.

I samarbete med: Netdoktor, Storstockholms Diabetesförening, Diabetesorganisationen i Sverige

Tid: 3 juli 10:30 - 11:15

Plats: Strandvägen 4.4

Utökad information om evenemanget

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. I dag beräknas närmare en halv miljon svenskar ha sjukdomen. Många har typ 2-diabetes utan att veta om det, och ytterligare ett okänt antal personer har ett förstadium till sjukdomen. Resultat från den omfattande patientundersökningen Diabetes-kollen som vi genomfört, visar bland annat att för sju av tio upptäcktes sjukdomen av en slump, exempelvis i samband med en hälsokontroll på vårdcentralen eller företagshälsan. I dag är diabetesvården långt ifrån att nå de mål som Socialstyrelsen slagit fast. Alltför ofta används ålderstigna behandlingar inom typ 2-diabetes, och drabbade lämnas ofta med några broschyrer i handen. Det är dags att sjukvården börjar leva upp till de vackra talen om personcentrerad och individanpassad vård. I dag drabbas alltför många med typ 2-diabetes av svåra komplikationer, som allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och amputation.

Medverkande:

·       Kent Björkqvist, Moderator

  • Anders Ekholm, Ordförande, StorStockholms Diabetesförening
  • Kerstin Brismar, Professor, Karolinska institutet
  • Marie Morell, Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, (M)

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59654

 

Vi kommer också att vara representerade vid ett antal olika paneldiskussioner om frågor som är viktiga för oss arrangerade av andra aktörer.