Välkommen till AstraZeneca i Sverige

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel

Forskning

Göteborg

En global forskningsanläggning, där läkemedelsutveckling sker från idé till produkt

Produktion

Södertälje

En av världens största tillverkningsenheter för läkemedel

Marknad

Södertälje

Marknadsföring och försäljning av läkemedel i Norden och Baltikum


Aktuellt hos oss

Forskningens möjligheter

Mer information om forskningens möjligheter hittar du på vår globala hemsida
AstraZeneca.com