Läkemedel

Vi satsar vår kunskap och våra resurser på sex viktiga sjukdomsområden vilka omfattar några av världens mest allvarliga sjukdomar.

Konsten att göra ett läkemedel

Varje nytt läkemedel är ett resultat av en intensiv forskningsprocess. Tusentals substanser undersöks men bara ett fåtal blir framgångsrika. Det är en komplicerad, kostsam och riskfylld process som kan ta över tio år och i genomsnitt kosta 1 miljard USD, men den är samtidigt spännande och givande.

Läkemedelskatalog

Läkemedel

Våra satsningar inom forskningen har resulterat i ett brett utbud av avancerade läkemedel. Vårt sikte är tydligt: att hitta bra läkemedel som förhindrar mänskligt lidande.

Aktiekursen

London
47.26 GBP
New York
70.69 USD
Stockholm
589.00 SEK

At 26-1-2015 14:20 GMT