Framsteg i forskningen inom cancerdiagnostik

Se videon nedan som visar hur vi tar forskningen inom cancerdiagnostik vidare och gör det enklare med biopsier för patienter genom diagnos av cirkulerande tumör-DNA i blodprov.