Vår anläggning i Cambridge, Storbritannien

Vår forskning

Vi är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att tillhandahålla läkemedel som förändrar människors livs villkor runt om i världen. Våra forskare har ett gemensamt mål: att få fram livsförbättrande läkemedel till patienter så snabbt, säkert och effektivt som möjligt.

Läs mer om vår forskning här

Vårt ansvar

För att vi ska vara ett framgångsrikt läkemedelsföretag räcker det inte att ha bra läkemedel, vi måste också ha ett högt förtroende bland våra patienter, medarbetare, kunder, aktieägare och i samhället. Oavsett var i världen vi finns vill vi bidra positivt till lokala samhällen genom sponsorskap och samarbete för välgörande ändamål och andra initiativ.

I Sverige samarbetar vi främst med Mentor, Bris och Volontärbyrån.

Mer information om vårt ansvar och vårt samhällsstöd hittar du här